Homepage HVMD Artikelen HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    M.K.E. Gottschalk   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 18)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Recordnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 0001  
Titel                  : De ontginning der Stichtse venen ten Oosten van de Vecht.
Auteur(s)         : M.K.E. Gottschalk
Medium           : Tijdschrift    K.N.A.G. Vol LXXIII, 1956
In eerste instantie was de ontginning van de woeste gronden gericht op het verkrijgen van grond geschikt voor akkerbouw. Inklinking en vervening veroorzaakten later de omschakeling naar veengebied-grasland.
Overigens was de turf in en nabij de oudste cultuurgronden als gevolg van vermenging met klei niet van al te beste kwaliteit.
Richting het Gooi nam de kwaliteit van de te winnen turf echter snel toe. In de opvatting van Gottschalk vond vanuit de nederzettingen op de oeverwallen de verdere ontginning van de achterliggende woeste gronden richting het Gooi plaats. De ontginning gebeurde volgens een bepaalde systematiek. Vanuit een parallel aan de Vecht lopende dwarswetering met dijk-annex-weg werd een strook grond ontgonnen. Vervolgens werd weer een dwarswetering met dijk-annex-weg aangelegd, waarna vervolgens weer een strook grond ontgonnen kon worden. Die dwarsweteringen deden dienst bij de ontwatering van de gronden.
Aan weerszijden van de strook grond lagen scheisloten die bij het voortgaan van de ontginning werden doorgetrokken.
Tijdens dit proces lag de nederzetting steeds ongeveer in het midden van het in ontginning zijnde gebied.
Bij het verplaatsen van de nederzetting, zoals bovengeschetst, bleef in zekere mate bewoning langs de oude vestigingsplaatsen -de dijken- bestaan.

Zie ook https://edepot.wur.nl/172356
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 september 2023