Homepage HVMD Artikelen HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1993   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 294)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 0061  
Titel                  : Huib van Aalst had zijn vrijheid te lief om zich te laten leven
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    12 januar 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens tekenden het verhaal op van Huib en Jansje van Aalst. Zij zijn in de jaren zeventig overleden maar voor velen nog springlevend.
Huib, Huipes op zn Gelders werd op juni 1893 aan de Diefdijk in Leerdam geboren.

Zie foto 1392
 

2. Recordnummer: 0062  
Titel                  : Mejuffrouw Zwart gaf heel wat Maartensdijkse meisjes naailes
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    28 januari 1993
De familie Zwart is al tweemaal in deze rubriek genoemd. De heer Zwart als eigenaar van het reeds verdwenen buurtje De Lombok aan de Dorpsweg.
En in de aflevering over de naaischool in het oude Wilhelminagebouw werd zijn dochter Truus Zwart genoemd. Mejuffrouw Zwart heeft tot aan haar pensionering in 1978 veel meisjes vertrouwd gemaakt in de technieken met naald en draad.

Zie foto 1393
 

3. Recordnummer: 0063  
Titel                  : Rijksveldwachter Kamerbeek deed al zijn rondes op de dienstfiets
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    9 februari 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens belichten in deze aflevering het leven van rijksveldwachter Gerrit Kamerbeek, die dienst deed in een tijd dat stropen de voornaamste criminele activiteit in deze omgeving was. "De zorg voor de handhaving van het gezag, orde en veiligheid wordt .sinds lang namens de overheid door de politie gewaarborgd. Eén van de velen die deze taak in onze omgeving ruim dertig jaar heeft uitgeoefend was rijksveldwachter Gerrit Kamerbeek uit Groenekan."

Zie foto 1404
 

4. Recordnummer: 0064  
Titel                  : Familie Bos woonde generaties in een plaggenhutje op de hei
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    25 februari 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens blikten met de nazaten van de familie Bos terug op hun voorouders, die woonden in een plaggenhut. "Drie generaties lang werd de ruim zestig jaar geleden afgebroken plaggenhut in Hollandsche Rading bewoond door de familie Bos. De plaggenhut stond in de nabijheid van de kruising van de Vuurse Dreef met de Aanlegsteeg. Toenmalig adres: Hollandsche Rading-Oost

Zie foto 1405
 

5. Recordnummer: 0065  
Titel                  : Hoe Freek de Jong in Maartensdijk. een van de eerste tuincentra begon
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    11 maart 1993
Over enkele dagen begingt het voorjaar. Tuinliefhebbers krijgen dan weer de lentekriebels en gaan naar de tuincentra om zaaizaad, zomerplanten of tuinkabouters te kopen. Vaak vinden deze ruim gesorteerde winkels hun oorsprong in een eenvoudig begin. Koos Kolenbrander en Hans Stevens belichten deze week het ontstaan van een van de eerste 'tuincentra' in Maartensdijk

Zie foto 1406
 

6. Recordnummer: 0066  
Titel                  : Boerenbruiloften werden door 't hele dorp gevierd
Auteur(s)         : Ingrid Doedens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    25 maart 1993
In de gesprekken die aan de afleveringen voor deze rubriek voorafgaan komen vaak belangrijke momenten in de levensloop van de mens, zoals geboorte, doop of trouwen ter sprake. Wat daarbij opvalt is, dat gedurende de laatste vijftig jaar speciale gebruiken rond deze vieringen langzamerhand verdwenen zijn. Koos Kolenbrander en zijn dorpsgenote Ingrid Doendens hebben het plan opgevat de verhalen over - vaak streekgebonden - gebruiken voor de vergetelheid te behoeden door ze op te schrijven. De resultaten van hun na-vorsingen zullen zo nu en dan in deze rubriek worden vermeld.

Zie foto 1407
 

7. Recordnummer: 0067  
Titel                  : De naam Tolakkerweg is een mooie naam die niet gewijzigd mag worden
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    13 april 1993
De Tolakkerweg was 73 jaar geleden nog een zandweg tussen de weilanden door richting Hilversum. De foto is gemaakt vanaf de Hollandsche Rading. Aan de horizon zijn in het midden de contouren van het gemeentehuis te zien en links aan de horizon het stationnetje van Maartensdijk. De sloot links van de weg is nu het fietspad richting Hollandsche Rading. De mannen die bij het paard staan hebben waarschijnlijk net de populieren gerooid.

Zie foto 1408
 

8. Recordnummer: 0068  
Titel                  : Schilderij Maartensdijkse Tol door kunstenaar Mar Diemèl
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    20 mei 1993
Deze week vertellen Koos Kolenbrander en Hans Stevens over de kunstschilder M.C.W. Diemèl die vanaf 1928 tot aan zijn overlijden in 1983 in Groenekan gewoond en gewerkt heeft. Op 2 juni 1949 verleende de gemeente Maartensdijk een opdracht aan Mar Diemèl om een schilderij voor de Raadszaal te maken. Het werd een afbeelding van de Tol die vier jaar later in 1953 zou verdwijnen.

Zie foto 1409
 

9. Recordnummer: 0069  
Titel                  : Zorgzame samenleving was in de jaren dertig vanzelfsprekend
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    1 juni 1993
Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens vertellen in deze aflevering weer verder over hun speurtocht naar de verschillen in gebruiken in het gewone boeren-landleven van vroeger en nu. In de aflevering van 25 maart lag de nadruk op de boerenbruiloft van vijftig jaar geleden. Dat een bruidspaar in de jaren dertig met de trein naar het gemeentehuis ging was niet gebruikelijk. Nennetje van den Hazel was aan het spoor in Hollandsche Rading opgegroeid. Haar vader, Bertus van den Hazel, werkte aan het spoor en haar moeder, voor de ouderen beter bekend als Ouwe Mie, verkocht de kaartjes en bediende de spoorbomen.

Zie foto 1410
 

10. Recordnummer: 0070  
Titel                  : Parade van de witte petjes bracht Gerrit Buitenhuis naar Maartensdijk
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    17 juni 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens spraken met oud-wethouder Gerrit Buitenhuis over zijn loopbaan als marinier en zijn komst naar Maartensdijk: Op 20 december 1951 werd in de gemeenteraad een voorbereidingsplan besproken over de uitbreiding van het dorp met een aantal woningen. Begin jaren zestig is deze uitbreiding tot stand gekomen. Op het voormalig bouwland van Bertus van Voorst ontstond de Oranjebuurt. Tegelijkertijd hiermee kwam in het dorp, als ware het een nieuw volksgebruik, 'de parade van de heren met de witte petjes'.

Zie foto 1411
 

11. Recordnummer: 0071  
Titel                  : Vader was nooit thuis en de kinderen kwamen uit de witte kool
Auteur(s)         : Ingrid Doedens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    8 juli 1993
Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens spraken met drie oudere Maartensdijkers over hun jeugdjaren m de eerste helft van deze eeuw. Een boer vertelde, wanneer je in de twintiger jaren 18 jaar was geworden, mocht je van je ouders een meisje mee naar huis nemen. De ouders bemoeiden zich niet met de keuze van hun zoon qua smaak.

Zie foto 1412
 

12. Recordnummer: 0072  
Titel                  : Aart Advocaat zorgde ervoor dat iedereen droge voeten hield
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    15 juli 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens kwamen door een onjuiste vermelding onder de foto van het bruidspaar op het station Maartensdijk in de aflevering van 1 juni in contact met de zoon van Aart Advocaat, de oud-machinist van het watergemaal aan de Loevenhoutse Dijk. Onder de foto van het bruidspaar stond vermeld: Nennetje van den Hazel en Aart Advocaat. Dit moet zijn: Johanna van den Hazel en Harm van der Veur'. De échte Aart Advocaat werd in 1897 aan de Voordorpse dijk in Blauwkapel geboren.

Zie foto 1413
 

13. Recordnummer: 0073  
Titel                  : Ergernis over bezetter bracht de gebroeders Voûte tot heldendaden
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    20 juli 1993
De Maartensdijkse historicus Anne Doedens schreef op 6 mei jongstleden in deze krant over de gebroeders Voûte. In de eerste jaren van de tweede wereldoorlog schreven en verspreidden zij vanuit Maartensdijk het ondergrondse blad Bulletin. Eén van de beide broers is nog in leven. De nu 79-jarige Klaas Voûte werd door verschillende lezers geattendeerd op het artikel van Doedens. Koos Kolenbrander ging bij hem in Den Haag op bezoek.

Zie foto 1414
 

14. Recordnummer: 0074  
Titel                  : De rijke historie van Egelshoek en het Tienhovens Kanaal
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    27 juli 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens besteden in deze aflevering aandacht aan De Egelshoek in het uiterste noordwesten van de gemeente Maartensdijk. Koos sprak met Johan Manten, die hier tachtig jaar geleden werd geboren.

Zie foto 1415
 

15. Recordnummer: 0075  
Titel                  : Hard werken voor een schamel loon en één dag vrij per jaar
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    5 augustus 1993
Koos Kolenbrander en Hans Stevens kijken in deze aflevering van Oud Maartensdijk Belicht terug naar Blauwkapel en Groenekan in de dertiger jaren. Koos sprak met Anton de Bruijn die vanaf 1924 aan de Voordorpse Dijk in Blauwkapel opgroeide.

Zie foto 1416 en 1427
 

16. Recordnummer: 0076  
Titel                  : De olieboer met zijn paard en wagen kreeg altijd voorrang
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    19 augustus 1993
Eerst even iets rechtzetten: in de aflevering van 27 juli is een fout geslopen. In de eerste kolom staat, dat Dirk Manten in 1906 met Teuntje Griffioen trouwde. In de tweede zin daarna staat, dat hij na zijn trouwen met 'Gemtje' naar de Egelshoek 6 verhuisde. Dit bleef natuurlijk Teuntje.
In deze aflevering besteden Koos Kolenbrander en Hans Stevens aandacht aan de familie Blankenstein uit Groenekan en hun activiteiten in de petroleumhandel en de postbezorging.

Zie foto 1417
 

17. Recordnummer: 0077  
Titel                  : Als de ijscoman te ver ging werd hij op de bon geslingerd
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    16 september 1993
Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens spraken voor deze aflevering met Jan van Ek over zijn oom Sjoerd van der Bunt, de Maartensdijkse ijscoman in de veertiger jaren. De familie van Ek woont al vele generaties in Maartensdijk. Jan van Ek is naar zijn grootvader van vaderszijde vernoemd. Opa Jan van Ek woonde met zijn vrouw Tijnie van der Velde in een plaggenhut in het bos.

Zie foto 1418
 

18. Recordnummer: 0078  
Titel                  : Zeventigjarig Kunst en Genoegen gaat jubileum spectaculair vieren
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    september 1993
De gave in de toekomst te kunnen kijken is slechts weinigen gegeven. Maar wat nu reeds met zekerheid gezegd kan worden is, dat het op de avond van 13 november stil zal zijn in de Maartensdijkse straten. Een groot deel van de bevolking zal dan in het dorpshuis De Vierstee aan de Nachtegaallaan te vinden zijn. Het dorpshuis zal die avond de allure hebben van een stadsgehoorzaal.

Zie foto 1419 en 1420
 

19. Recordnummer: 0079  
Titel                  : Oprichting fanfare was logisch vervolg op de straatmuzikanten
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    12 oktober 1993
De Maartensdijkse muziekvereniging Kunst en Genoegen viert dit jaar haar zeventigjarig jubileum. Op 13 november wordt de oprichting feestelijk herdacht met een groot concert in De Vierstee. Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens hebben in de afgelopen maanden met een aantal leden en oud-leden van de fanfare gesproken en veel informatie verzameld over de afgelopen zeventig jaar. Vandaag de eerste aflevering uit een serie van drie over zeventig jaar Kunst en Genoegen.

Zie foto 1420
 

20. Recordnummer: 0080  
Titel                  : Een kaarsje voorkwam dat de voorruit van de vrachtwagen bevroor
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    21 oktober 1993
In de vorige aflevering spraken Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens met Jan van Ek over zijn oom Sjoerd van der Bunt, de Maartensdijkse ijscoman in de veertiger jaren. In deze aflevering spreken zij verder met Jan over zijn ouders en zijn werk, in samenhang met het Maartensdijkse verenigingsleven.

Zie foto 1421
 

21. Recordnummer: 0081  
Titel                  : Optreden in Swiebertje kroon op het werk van Kunst en Genoegen
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    26 oktober 1993
Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens vervolgen met deze tweede aflevering de geschiedenis van de Maartensdijkse fanfare Kunst en Genoegen. Na de oprichting van de fanfare op 23 maart 1923 werd er wekelijks door de leden geoefend onder leiding van de dirigent, oud-kapelmeester Roelandschap. Roelandschap wordt door de oudste leden van de fanfare nog herinnerd met zijn bijnaam 'Lomme de Pomp'. Deze bijnaam heeft hij zeventig jaar geleden verworven, omdat hij tijdens het dirigeren steeds de maat aangaf met de woorden lomme de pomp

Zie foto 1422
 

22. Recordnummer: 0082  
Titel                  : Met een auto vol toiletzeep of wijn gingen de leden langs de deuren
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    9 november 1993
In de derde aflevering over de zeventigjarige Maartensdijkse fanfare Kunst en Ge-noegen vertellen Koos Kolenbrander en Ingrid Doedens over de periode na de tweede wereldoorlog tot heden.Na de bevrijding werd de oud-wethouder D. Udo waarnemend burgemeester van Maartensdijk. Hij droeg de fanfare een warm hart toe. Tot op zeer hoge leeftijd is hij de fanfare trouw gebleven. In 1978, hij is dan al 93 jaar oud, woont hij nog concerten bij. Op zijn honderdste verjaardag brengt Kunst en Genoegen hem een serenade onder het raam van de kamer waar hij woont, in bejaardenhuis Schoonoord in Baarn

Zie foto 1423
 

23. Recordnummer: 0083  
Titel                  : Maartensdijk was de bakermat van eerste bromfietsvereniging
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    9 december 1993
In februari 1991 besteedden Koos Kolenbrander en Hans Stevens aandacht aan de eerste auto's die omstreeks 1910 in Maartensdijk reden. Vandaag starten zij met de honderdste aflevering van deze rubriek een serie van drie artikelen over de eerste motorfietsen in het dorp. Kolenbrander ging hiervoor te rade bij Koos Smits uit Maartensdijk

Zie foto 1424
 

24. Recordnummer: 0084  
Titel                  : Motor wordt hét vervoermiddel voor dokter, veearts en,vertegenwoordiger
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    28 december 1993
Met de aflevering van 9 december startten Koos Kolenbrander en Hans Stevens een serie van driestukjes over de eerste motorfietsen die vanaf de eeuwwisseling in deze omgeving rondreden. Vandaag het tweede deel, waarin Koos Kolenbrander verder praat met Koos Smits een van de oprichters van de Maartensdijkse club van liefhebbers van oude fietsen en motorfietsen, 'De Slak'.

Zie foto 1425
 

25. Recordnummer: 0086  
Titel                  : Schoolhoofd was tevens koster, voorzanger en ook doodgraver
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander; Hans Stevens
Medium           : Biltse en Bilthovense Courant    1 februari 1994
Koos Kolenbrander en Hans Stevens kwamen in contact met een verre achterneef van Adrianus van der Steur, het laatste hoofd van de school die ook nog een drietal andere taken binnen de dorpsgemeenschap vervulde.

Zie foto 1431
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 juli 2022