Homepage HVMD Artikelen HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1996   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 40   (uit: 294)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 0163  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    3 januari 1996
Deze week bestaat De Vierklank een jaar. De eerste aflevering verscheen op 4 januari 1995. In dat nummer vertelden we over een vondst van enkele exemplaren uit 1893 van ‘Het weekblad Het Nieuws’. In deze aflevering kijken we terug naar de kranten die in de loop der jaren in onze gemeente werden gelezen. Ook gingen we op zoek naar de correspondenten die ‘het Maartensdijkse nieuws’ verzorgden.
 

2. Recordnummer: 0164  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    10 januari 1996
Uit de vele reacties op de foto in de editie van 15 november jl. van het Oranjefeest in Hollandsche Rading werd een aanzienlijk aantal namen bekend. De foto is op 7 januari 1937 gemaakt van het feest ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard. Op de foto staan 87 mensen afgebeeld. Van 40 daarvan zijn de namen nu bekend. Drie hiervan zijn niet zeker en staan daarom tussen haakjes vermeld.
 

3. Recordnummer: 0165  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    24 januari 1996
Deze maand viert ‘Het Rotsoord’, een Christelijke school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met hoor- en/of spraakmoeilijkheden in Utrecht, haar 40-jarig jubileum, Ton van Ewijk, de vader van Vivian, een van de leerlingen, heeft ter ere van dit jubileum de geschiedenis van de school beschreven. Ton ontdekte dat prof.dr. J. Severijn, in 1953 een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Het Rotsoord, van 1905 tot 1908 als onderwijzer werkzaam was aan de Openbare Lagere School in: Maartensdijk. Een aantal kinderen uit onze omgeving volgden in de afgelopen 40 jaar het speciaal onderwijs op Het Rotsoord.

Zie foto 1619
 

4. Recordnummer: 0166  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    31 januari 1996
De wand tussen de twee lokalen van de School met de Bijbel in De Lage Vuursche was in 1939 voor het afscheid van ‘De Bovenmeester’ weggenomen. Meester Mur nam na 19 jaar afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij was het eerste en het laatste hoofd van de school. Een paar maanden daarna is de school definitief gesloten wegens gebrek aan leerlingen. De gemeente Baarn, waaronder De Lage Vuursche valt, wilde al een paar jaar voor het vertrek van meester Mur de school opheffen. Gedurende de laatste jaren werd de school door maar 12 leerlingen bezocht, het werd de gemeente te duur.

Zie foto 1582
 

5. Recordnummer: 0167  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    7 februari 1996
Tot kijk Saartje, ik ga naar Amerika’, waren de laatste woorden van ‘Swiebertje’ tijdens de slotaflevering in 1980 van de gelijknamige populaire jeugdserie op TV van de NCRV. Swiebertje reed met de fiets ergens op een laantje naar een onbestemde verte. ‘Dit laantje’, waar de laatste opnamen zijn gemaakt, was het Schepersveld in Hollandsche Rading. Swiebertje ging over de voormalige Reijer van Dijkse Steeg richting Maartensdijk. De TV-serie werd door John Uit den Bogaard geschreven en voor de NCRV geproduceerd en geregisseerd door Henk Veenstra uit Hollandsche Rading.
 

6. Recordnummer: 0168  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    14 februari 1996
Afscheid Marianne Rutgers en de goede herinneringen voor straks. “Dag dokter, is ‘de juffer’ thuis? Ze moet even komen kijken, want ik heb een mooi partijtje riet voor die deerne”. Met deze vraag kwam in 1980 de onlangs overleden rietdekker Willem van Ettekoven de praktijkruimte van dokter Hoogenraad aan de Dorpsweg binnen. Met ‘die deerne’ bedoelde hij dokter Marianne Rutgers. Marianne neemt a.s. vrijdag, 16 februari, afscheid. Na 19 jaar als huisarts in Maartensdijk werkzaam geweest te zijn, wordt zij verpleeg-huisarts van het nieuwe verpleeg- en zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen. De manier waarop Willem van Ettekoven destijds naar Marianne vroeg, maakt duidelijk dat sommigen in het dorp nog wat aan het idee van een vrouwelijke huisarts moesten wennen. Hoewel Marianne Rutgers niet de eerste vrouwelijke huisarts in Maartensdijk was. Marianne Rutgers begon in januari 1977 als de tweede huisarts in de praktijk van Hoogenraad in Maartensdijk. De fam. Hoogenraad kende ze al vanaf haar studententijd.
 

7. Recordnummer: 0169  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    21 februari 1996
Een aantal oud-leerlingen van de lagere school in de Lage Vuursche reageerde op de foto uit 1939 van het afscheid van meester Mur in de editie van 31 januari jl. Er werd veel verteld over de school van toen en 25 namen van de op de foto afgebeelde personen werden bekend.

Zie foto 1582
 

8. Recordnummer: 0170  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    6 maart 1996
Vorig jaar december is de renovatie van de Hendriksbrug over de Achttienhovense vaart aan de Dr. Welfferweg in Westbroek gereed gekomen. Tijdens de werkzaamheden aan de brug kwam een gebroken steen met het opschrift: ‘Hendrik 4 jaar oud’ boven water. Mevrouw Schuurman attendeerde ons op deze vondst. Na wat speurwerk in het gemeente-archief is ‘Hendrik Lagerweij’, de naamgever van de brug, gevonden. De oude brug is omstreeks 1857 gebouwd en in 1955 door de aannemer wed. C.M. Herrewijn verbreed.

Zie ook foto 1583
 

9. Recordnummer: 0171  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    13 maart 1996
‘Waar kom je vandaan, Daan?’, is de eerste regel van een carnavalsliedje waarmee Adèle Bloemendaal ruim 25 jaar geleden in de hitparade stond. Tegenwoordig wordt deze vraag, in een wat andere bewoording, nog dikwijls gesteld. Steeds meer mensen zijn in archieven op zoek naar gegevens over hun voorouders. Niet alleen om na te gaan of er misschien nog blauw bloed door de aderen vloeit. Of dat een vermogend voorvader ergens bij een dikke boom het familiekapitaal heeft begraven. Nee, vaak is het interesse om te ontdekken waar de familie vandaan komt. Of om meer duidelijkheid te verkrijgen over die typische familietrekjes. Alleen is het jammer, dat in de archieven niet is te vinden of opa in de vorige eeuw ook al van die grote voeten had. Maar vaak leveren familie-onderzoeken mooie verhalen op.

Zie foto 1584, 1585, 1586, 1587, 1588
 

10. Recordnummer: 0172  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    27 maart 1996
Het enige dat nog ontbreekt, is ‘een Bomaslaantje’ in het dorp. Met het overlijden in 1965 van Jan Bomas de timmerman werd een periode van ruim anderhalve eeuw van de familie Bomas in Maartensdijk afgesloten. Jan Bomas werkte als timmerman bij de aannemer Van Es in het dorp. Hij was vrijgezel en woonde aan de Dorpsweg 58. Abraham, een zoon van Huibert en Jannetje Bomas-Hordenburg, was de eerste van de familie die in 1822 in Maartensdijk werd geboren. De verschillende leden van de familie Bomas waren als kuiper, molenaar, tapper, huisschilder, wisselwachter, kruidenier en timmerman in Maartensdijk werkzaam. Anton Bomas uit Den Haag, een jonge telg in de familie, is al geruime tijd enthousiast op zoek naar zijn voorvaderen.

Zie ook foto 1589, 1590, 1591, 1592
 

11. Recordnummer: 0173  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    17 april 1996
Rijksveldwachter Van Woudenberg, de reus uit Amerongen. In 1872 werd. Willem van Woudenberg uit Amerongen als Rijks- veldwachter en Opziener der jacht en visscherij in Maartensdijk benoemd. Een van zijn achterkleinzonen, Roelof van Woudenberg uit Eindhoven, houdt zich na zijn pensionering bij het Philips Concern (dan is het goed) bezig met een onderzoek naar de herkomst van de familie. Het ligt in de bedoeling om eind 1996 een reünie van de familie Van Woudenberg te organiseren.

Zie oo foto 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598
 

12. Recordnummer: 0174  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    24 april 1996
De foto uit de twintiger jaren van meester Nijeveldt, omringd door veertien Westbroekse schonen, in de editie van 20 maart jl. leverde niet veel reacties op. Waarschijnlijk is de foto te lang geleden gemaakt om de gezichten van de meisjes nog vlot herkenbaar te laten zijn.

Zie foto 1599
 

13. Recordnummer: 0175  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    15 mei 1996
Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag is een algemeen erkende Christelijke feestdag waarop herdacht wordt dat Jezus opgevaren is ten Hemel. Het is de 40ste dag of de vijfde donderdag na Pasen. Met Pasen vieren wij de Opstanding van Jezus uit de dood. Tien dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren waarop de discipelen de Heilige Geest ontvingen. Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren symboliseren de openbaring van het Evangelie: wederopstanding uit de dood, het gaan naar de Hemel en het ontvangen van de Heilige Geest.

Zie foto 1600, 1601, 1602
 

14. Recordnummer: 0176  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    29 mei 1996
De Vergeten Kiek. Eerst een aantal reacties van lezers over vorige afleveringen
 

15. Recordnummer: 0177  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    29 mei 1996
Buikrijden op de fiets van Ankie de Nooy en zingen tijdens het werken op Rovérestein Lenie van der Heiden was tot aan het uitbreken van de tweede wereld oorlog werkzaam in de huishouding bij de familie Oisterwijk Bruin. De familie Oisterwijk Bruin woonde op Rovérestein aan de Maartensdijkseweg 5. Tijdens het lezen van de drie delen Oud- Maartensdijk Belicht kwamen de herinneringen bij de thans 74-jarige Lenie van der Heiden aan haar jeugdjaren in Maartensdijk weer boven. Leuke herinneringen, zoals ‘het buikrijden’ op de fiets van Ankie de Nooy, maar ook de minder prettige herinnering aan het meteen na de lagere school moeten gaan werken.

Zie foto 1605, 1606, 1607, 1608, 1610
 

16. Recordnummer: 0178  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    5 juni 1996
Deze mooie oude foto van de familie Versteeg is gemaakt achter de boerderij Nijevelt aan de Dr. Welfferweg 35 in toen nog de gemeente Achttienhoven.

Zie foto 1626 en 1627
 

17. Recordnummer: 0179  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    12 juni 1996
Suze van der Woerd-Versteeg vertelt over haar jeugd in Groenekan. Suze van der Woerd-Versteeg heeft veel herinneringen aan haar jeugdjaren in Groenekan: ‘Op je blote voeten door de sneeuw lopen’ staat haar nog levendig bij. En met plezier denkt ze terug aan de hockeypartijtjes op de Kastanjelaan. Die speelde ze met een oude wandelstok samen met Co Kaal, Annie Spies, Hans, Bep en Eeltje de Gier. Vader en de buurman Hans Bohme stonden dan in het doel. Suze woont alweer 38 j jaar met Manus in de Betuwe. de Veerbaas uit Ingen brengt hen zo af en toe met de pont over de Rijn om weer even in ‘haar Groenekan" te gaan kijken.

Zie foto 1611, 1612, 1613, 1614
 

18. Recordnummer: 0180  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    19 juni 1996
De foto in de editie van 5 juni jl. van de jagers voor het café-restaurant De Maartenshof in Hollandsche Rading kwam de heer v.d. Bunt uit Maartensdijk bekend voor. Hij vertelde dat de café-baas, staande in de deuropening, niet Van Oordt is, maar Willem van Lunteren.

Zie ook foto 1615
 

19. Recordnummer: 0181  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    26 juni 1996
De Maartensdijkse molen ‘De Hoop’ gaf dertig jaar geleden de geest. Voor sommigen in het dorp leeft hij nog in de herinnering voort als ‘the windmill in the mind’. In samenwerking met molenkenner Gerrit Keunen namen we de Maartensdijkse molen onder de loep.

Zie foto 1616, 1617, 1618
 

20. Recordnummer: 0182  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    3 juli 1996
De foto uit de twintiger jaren met de kinderen van de Openbare Lagere School in Maartensdijk in de editie van 19 juni jl. leverde bijzondere reacties op.

Zie ook foto 1615 en 1619
 

21. Recordnummer: 0183  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    10 juli 1996
Jacobus van Drie woonde in Bilthoven met een geit in huis Met een geit in huis wonen, doet denken aan de Zweedse t.v.-serie Pippi Langkous. Toch kwam dit tijdens de twintiger jaren in onze omgeving ook voor. Bij Pippi Langkous was het voor de gezelligheid, maar in Bilthoven-Noord was het destijds noodzaak, Een geit was immers ‘de koe van de arme lui’. Tijdens een onderzoek naar de herkomst van de Groenekanse familie Stuivenberg stuitten wij op de familie Van Drie die vanaf 1906 in een ‘Heidewoning’ woonden. Het huisje stond op het grondgebied waar later de villawijk Bilthoven-Noord werd gebouwd. Bij nader informeren bleek, dat het huisje nog bestaat en smaakvol ingepast is bij de bouw van de villa De Eendenhof aan de Frans Halslaan 17. Deze behouden gebleven ‘Heidewoning’ kan thans wel eens het oudste bouwwerk van Bilthoven-Noord zijn.

Zie ook foto 1620, 1621, 1622, 1623
 

22. Recordnummer: 0184  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    17 juli 1996
In de aflevering van 10 april jl. presenteerden de oud-klasgenoten van de Groenekanse School met de Bijbel, Aartje v.d. Veen en Jan Hoenderdaal, het plan een reünie van hun klas te organiseren. Wij drukten daartoe een foto af van de klas uit 1954. De oproep van Aartje en Jan heeft hun geen windeieren gelegd! Bijna alle onbekende namen van de kinderen op de foto zijn achterhaald.

Zie ook foto 1624 en 1625
 

23. Recordnummer: 0185  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    31 juli 1996
Deze mooie oude foto van de familie Versteeg is gemaakt achter de boerderij Nijevelt aan de Dr. Welfferweg 35 in toen nog de gemeente Achttienhoven.

Zie ook foto 1626 en 1627
 

24. Recordnummer: 0186  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    7 augustus 1996
Maarten Poot geboren aan de Ezelsdijk in het oude zuiden van de gemeente Maartensdijk, hield jarenlang de sloten en vaarten in de omgeving schoon.

Zie ook foto 1629, 1630, 1631, 1632
 

25. Recordnummer: 0187  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    14 augustus 1996
De drie afgebeelde foto’s vonden wij in de aflevering van 24 oktober 1930 van het tijdschrift ‘Utrecht in Woord en Beeld’.

Zie ook foto 1633 en 1634
 

26. Recordnummer: 0188  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    14 augustus 1996
Wim Baas ontdekte scherven en pijpekopjes tussen puin. Het was puin waarin hij geïnteresseerd was. Het puin van de vorig jaar gesloopte Hendriksbrug in Westbroek kreeg Wim Baas ook. De stenen kon hij goed gebruiken voor de aanleg van een stinken/moerastuin. Tussen het puin kwam hij waardevolle objecten tegen: eeuwenoude pijpekopjes, een munt uit 1768 en twee emmers vol scherven.
 

27. Recordnummer: 0189  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    21 augustus 1996
De familie Schouten uit Tienhoven zorgde goed voor de Westbroekers Arie, Gijs en Theo vertegenwoordigen drie opeenvolgende generaties van de familie Schouten uit Tienhoven. Zij waren als kapper, schapen- en koeienscheerder of postbode actief in Maarsseveen, Tienhoven en Westbroek.

Zie ook foto 1635
 

28. Recordnummer: 0190  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    28 augustus 1996
Enkele van de reacties op de drie foto’s van de twee kinderen, in de editie van 14 augustus, verwezen naar de families Boshuis en Bieshaar. De kinderen werden echter door beide families niet herkend. Maar er wordt nog verder geïnformeerd.

Zie ook foto 1636
 

29. Recordnummer: 0191  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    4 september 1996
En de boer, hij ploegde voort ‘Het Industrieel Erfgoed’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag op zaterdag 14 september. In het hele land wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van fabrieken, sluizen, gemalen, bruggen, viaducten en molens. In onze gemeente zal op die dag de gerestaureerde molen De Kraai in Westbroek te bezichtigen zijn. In de molen komt een tentoonstelling van het werk van een modelbouwer. Ook is er een mooie verzameling oud gereedschap in de molen te bekijken. Een van de uitgezette fietsroutes zal zaterdag 14 september langs de nog herkenbare details van de eerste fabrieken aan de Industrieweg in Maartensdijk voeren. Op het land naast de molen De Kraai in Westbroek zal door middel van demonstraties de ontwikkeling van landbouwwerktuigen en traktoren worden getoond. Enkele leden van de Maartensdijkse club van liefhebbers van oude fietsen en motorfietsen ‘De Slak’ zullen hun gekoesterde ijzeren paradepaardjes in de omgeving van de molen tonen.

Zie ook foto 1637, 1638, 1639, 1640, 1641
 

30. Recordnummer: 0192  
Titel                  : Kiek nou toch s effe an/De vergeten Kiek
Auteur(s)         : Koos Kolenbrander
Medium           : Vierklank (va 1994)    11 september 1996
Van 2 mei 1928 tot 25 april 1932 heeft de familie Sölner in Huize Voordaan aan de Groenekanseweg 23 gewoond. Ik werd benaderd door iemand uit Den Haag die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de familie Sölner.

Zie ook foto 1642, 1643, 0315, 0316
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 juli 2022