Homepage HVMD Artikelen HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 18)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 0004  
Titel                  : Boek 1 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 1
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl : archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

2. Recordnummer: 0005  
Titel                  : Boek 2 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 2
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

3. Recordnummer: 0006  
Titel                  : Boek 3 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 3
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

4. Recordnummer: 0007  
Titel                  : Boek 4 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 4
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

5. Recordnummer: 0008  
Titel                  : Boek 5 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 5
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

6. Recordnummer: 0009  
Titel                  : Boek 6 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 6
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

7. Recordnummer: 0010  
Titel                  : Boek 7 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 7
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

8. Recordnummer: 0011  
Titel                  : Boek 8 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 8
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

9. Recordnummer: 0012  
Titel                  : Boek 9 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 9
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

10. Recordnummer: 0013  
Titel                  : Boek 10 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 10
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

11. Recordnummer: 0014  
Titel                  : Boek 11 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 11
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

12. Recordnummer: 0015  
Titel                  : Boek 12 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 12
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

13. Recordnummer: 0016  
Titel                  : Boek 13 Westbroek en Achttienhoven
Auteur(s)         : Wout van Winssen
Medium           : Fotoalbum    Nummer 13
Verzameling van 13 fotoboeken met foto's, knipsels en verhalen.
Zie De Vierklank.nl: archivaris Westbroek gaat met pensioen
 

14. Recordnummer: 0017  
Titel                  : Sociografisch rapport betreffende de gemeente Maartensdijk
Auteur(s)         : P.L. van Breemen
Medium           : Boek    30 augustus 1960
Sociografisch rapport betreffende de gemeente Maartensdijk geschreven in opdracht van het gemeentebestuur

Het object van dit sociografisch rapport is de mens, zoals die zijn concrete vorm en gestalte gevonden heeft in het Maartensdijkse milieu, op Maartensdijkse bodem en als vrucht vaak van al die historische factoren, die Maartensdijk hebben gemaakt tot wat het thans is. Daaruit zal onmiddellijk duideljjk zijn, dat wij bij de sociografische beschrijving van de Maartensdijkse mens geen enkele factor van reele betekenis zullen mogen overslaan. Alles wat - hoe dan ook - een stempel zet of gezet heeft op de Maartensdijkse mens, zal in het oog moeten worden genomen.
De volgende bladzijden zullen dit alles beschrijven.
 

15. Recordnummer: 0018  
Titel                  : Draagconstructies voor electrische bovenleiding in gewapend beton
Auteur(s)         : ir. j. L. A. CUPERUS
Medium           : SPOOR-EN TRAMWEGEN    15e jaargang nr 13, 20 juni 1942
In het najaar 1939 was de voorbereiding van de electrificatie van de lijnen in het Gooi zoover gevorderd, dat een aanvang kon worden gemaakt met de uitvoering. De voor de bovenleiding noodige stalen portaalconstructies waren reeds in bestelling, doch ten gevolge van de tijdsomstandigheden verkeerde men weldra in onzekerheid of de levering van de groote hoeveelheden staal aan Differdinger balken en andere profielen wel volgens program zou kunnen plaats vinden. Er werd daarom overwogen een draagconstructie toe te passen van gewapend beton, een materiaal waarbij het te verwerken staal tot een minimum kon worden beperkt.

Uitleg van de constructies in het tijdschrift
SPOOR-EN TRAMWEGEN
14-DAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR HET SPOOR-EN TRAMWEGWEZEN IN NEDERLAND EN INDIE
TEVENS OffiCIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR TRAMWEG-EN AUTOTRANSPORTDIENSTEN

Zie ook fotoserie met fotonummers 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 en 2112.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 november 2023