Homepage HVMD Collectie Foto's HVMD Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden foto's : 117   (uit: 1998)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Straat

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 0824   (pcd4896-0095.jpg)
Grafkelder van Rustenhoven
Aanlegsteeg -- Maartensdijk           (1994)
Dit is de grafkelder van de familie Rovere van Breugel aan de westzijde van de Aanlegsteeg
Zie ook foto 0825, 0827
 

2. Fotonummer: 0827   (pcd4896-0098.jpg)
Grafkelder van de familie de Rovere van Breugel nabij Rustenhoven
Aanlegsteeg -- Maartensdijk           (1994)
In 1820 vroeg jonkheer Jan de Rovere van Breugel (1757-1829) aan de gemeente Maartensdijk toestemming om ter hoogte van Aanlegsteeg 4 een grafkelder te mogen aanleggen. Jan de Rovere van Breugel was onder andere lid van de vroedschap van Utrecht. Hij was in 1815 in de adelstand verheven. Hij en zijn dochter jonkvrouw Anna Maria de Rovere van Breugel woonden op Rustenhoven.
Toen deze laatste stierf in 1873 kwam Rustenhoven in handen van Casper van Breugel Douglas met wie zij getrouwd was, haar neef (1824-1894). Deze was referendaris bij de Raad van State en lid van de Haagse gemeenteraad. Hij vroeg in 1891 de grafkelder te mogen verplaatsen naar de huidige locatie. De laatste persoon die werd bijgezet (in 1937) was Jan de Rovere van Breugel uit Den Haag, die voor het onderhoud van de kelder een fonds van 1.200 gulden had ingesteld. De gemeente zou vanuit dit fonds het onderhoud voor zijn rekening nemen. Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek de grafkelder ernstig verwaarloosd en werd de gemeente herinnerd aan zijn verplichting. In 1992 werd de kelder voor enige tienduizenden guldens gerenoveerd.

Foto 2:close up van de achterkant
Zie ook foto 0824, 0825
 

3. Fotonummer: 2447   (kk-1022.jpg)
Boogbrug aan Achter Weteringse Vaart
Achterweteringseweg -- Achterwetering           (1729-2004)
De brug, gefotografeerd op 13 november 2004. Maandag 15 november werd gestart met de werkzaamheden.

Zie artikel 0468
 

4. Fotonummer: 2448   (kk-1023.jpg)
Boogbrug aan de Achter Weteringsevaart
Achterweteringseweg -- Achterwetering           (1729-2004)
Vanaf de zuidzijde

Zie artikel 0468
 

5. Fotonummer: 2449   (kk-1024.jpg)
De herplaatste sluitsteen (jaar 1729) bevindt zich aan de zuidzijde van de nieuwe brug
Achterweteringseweg -- Achterwetering           (1729-2004)
Verstopt onder het asfalt van de Achterweteringseweg ligt ter hoogte van huisnummer 15 een oude gemetselde boogbrug. Aan de zuidzijde vermeldt een sluitsteen het jaar 1729. De brug is in het verleden door twee Maartendijkse Kunstenaars, C. van Eve en Adri Pieck, getekend. De Achter Weteringse Vaart waarover de brug ligt, loopt vanaf de westzijde van landgoed Persijn en stroomt evenwijdig aan de Maartensdijkse Vaart naar de Ruygenhoeksedijk waar beide vaarten samenkomen.

Zie artikel 0468
 

6. Fotonummer: 0673   (pcd4470-0032.jpg)
Leyensepad
Beukenburgerlaan -- Groenekan           (1994)
Leyensepad vlak bij Beukenburgerlaan Naambord
 

7. Fotonummer: 0674   (pcd4470-0033.jpg)
Boswachterswoning?
Beukenburgerlaan -- Groenekan           (1994)
Misschien boswachters woning
 

8. Fotonummer: 0675   (pcd4470-0034.jpg)
Huis uit 1784
Beukenburgerlaan 2 -- Groenekan           (1992)
Noord Oosthoek Beukenburgerlaan-Groenekanseweg. Het huis is gebouwd in 1784
 

9. Fotonummer: 1552   (kk-0203.jpg)
Oude cathechisatielokaal
Dorpsweg -- Maartensdijk           (1995)
bij de Hervormde kerk

Zie artikel 0154
 

10. Fotonummer: 1579   (kk-0230.jpg)
Sluisje aan de Dorpsweg
Dorpsweg -- Maartensdijk           (1995)
nabij boerderij Groeneveld

Zie artikel 0162
 

11. Fotonummer: 1619   (kk-0269.jpg)
De Openbare Lagere school met woonhuis
Dorpsweg -- Maartensdijk           (begin 1900)
Johannes Severijn, in 1883 in Utrecht geboren, werd per 1 mei 1905 vanuit Vreeland benoemd als onderwijzer aan de Openbare Lagere School in Maartensdijk. Het hoofd van de school was toen Lambertus Kruijswijk. Severijn bleef tot januari 1908 in Maartensdijk les geven. Na zijn vertrek is hij Theologie gaan studeren. Vanaf 1915 werd hij benoemd. tot predikant. In 1919 promoveerde hij op een proefschrift over Spinoza en de Gereformeerde theologie tot doctor in de Godgeleerdheid. Vanaf 1929 zat hij namens de Anti-Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer, Daarnaast werd hij in 1931 hoogleraar in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. Van 1951 tot 1952 was hij Rector Magnificus van deze Universiteit. Tenslotte ging hij in 1953, op 70-jarige leeftijd, met pensioen.

Zie artikel 0182, 0165
 

12. Fotonummer: 1704   (kk-0354.jpg)
Dorpskerk
Dorpsweg -- Maartensdijk           (1991)
voor de laatste restauratie met de sigarenwinkel van Van Dijk

Zie ook artikel 0205
 

13. Fotonummer: 2694   (kk-1267.jpg)
Kees Drieenhuizen
Dorpsweg -- Maartensdijk           (ca. 1990)
is in november 1923 in het markante huis Rustenhoven aan de Dorpsweg geboren. Zijn vader was tuinbaas bij de familie Klever, die toen op Rustenhoven woonde. Omdat Kees in november 1929 zes jaar oud werd, mocht hij pas in september 1930 naar school. Hij bewaard goede herinneringen aan (me-) juffrouw Van Beusekom, die vanaf 1927 tot 1946 voor de eerste klas stond. De kinderen gingen vijf dagen en zaterdag ochtend naar school. Kees ging vanaf 1934 naar de Van Dijkschool in Bilthoven omdat zijn ouders zich niet herkenden in de visie van het hoofd van de school aan de Molenweg, die vervolg onderwijs niet zo nodig achtte, omdat de meeste kinderen toch boer werden. Na de lagere school ging hij naar de NSF,de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, in Hilversum. Dit was een voorloper van de Philipsfabrieken. Kees volgde verschillende interne opleidingen en heeft er 43 jaar gewerkt.

Zie artikel 0521
 

14. Fotonummer: 1513   (kk-0164.jpg)
Dokterswoning
Dorpsweg 23 -- Maartensdijk           (1995)
De dokterswoning is ontworpen en gebouwd in 1886 in eclectische stijl door een van de voorouders van de familie Copijn uit Groenekan: Peter Copijn, zoon van de bekende tuinarchitect Jan Copijn.
De woning is vanaf de bouw door de volgende artsen bewoond: Kamstra, Ter Cock, Bakker tot 1910, Steijllng 1910-1949, Schucking Kool 1949-1973 en vanaf 19-12-'73 tot eind jaren '90 door dokter Hoogenraad. Daarna is het pand als kantoorpand in gebruik genomen.
Zie artikel 0019, 0121
Zie ook foto 0440, 0441
 

15. Fotonummer: 1393   (kk-0057.jpg)
Mej. Truus Zwart lerares naaldvakken in Maartensdijk en wijde omgeving
Dorpsweg 52 -- Maartensdijk           (1992)
Mej. Zwart startte haar carriere als prive lerares in een schoolgebouwtje ter hoogte van Dorpsweg 52, dat in de oorlog afbrandde. Zij gaf ruim 40 jaar naailes op scholen in de hele regio en ging in 1978 met pensioen.

Zie artikel 0062
 

16. Fotonummer: 1522   (kk-0173.jpg)
Kopak winkel
Dorpsweg 58 -- Maartensdijk           (1995)
thans huisnummer 118

Zie artikel 0034
 

17. Fotonummer: 1542   (kk-0193.jpg)
Huizen Dorpsweg 58-64
Dorpsweg 58-64 -- Maartensdijk           (1993)
Schilderij door Job Bosman.Na enkele verbouwingen ontstaat het vooraanzicht van de vier huizen zoals door de gepensioneerde marine-man, sergeant-majoor Job Bosman in 1993 op het afgebeelde schilderij is vastgelegd. Job Bosman heeft na zijn pensionering al veel pitoreske dorpsgezichten uit Maartensdijk op linnen vastgelegd.

Zie artikel 0149
 

18. Fotonummer: 0557   (pcd4355-0013.jpg)
Rustenhoven
Dorpsweg 187 -- Maartensdijk           (1991)
Maartensdijk, Dorpsweg Rustenhoven in floodlight 1991
 

19. Fotonummer: 2773   (kk-1346.jpg)
Het oude gereformeerde kerkje
Dorpsweg 198 -- Maartensdijk           (1992)
Gebouwd in 1893 heeft dit kerkje dienst gedaan tot 1981. Daarna is het gebruikt als atelier en expositieruimte door kunstschilder Dick van Vlaardingen.

Zie artikel 0052, 0057, 0274, 0540, 0548
 

20. Fotonummer: 1515   (kk-0166.jpg)
Voormalig Hervormd schoolgebouw Westbroek
Dr. Welfferweg 8 -- Westbroek           (1995)
in 1984 omgebouwd tot 5 woningen

Zie artikel 0166
 

21. Fotonummer: 0018   (pcd3218-0018.jpg)
Voormalige boerderij "Dog in 't Schild"
Dr. Welfferweg 27 -- Westbroek           (ca 1990)
Hofstede Dog in 't Schild is een van de oudste boerderijen in het landelijke gebied tussen de stad Utrecht en de bosgebieden van Hilversum.
Dit rijksmonument kent een kleurrijke historie die geschat wordt terug te gaan tot begin 18e eeuw. De boerderij was in de negentiende eeuw eigendom van iemand die zelf op Landgoed Persijn woonde. Hij verpachtte de boerderij eerst aan een diaken van de NH-Kerk in Westbroek, aan wie de boerderij later werd verkocht. De boerderij heette toen Welgelegen. Rond 1900 werd de naam Welgelegen door de toenmalige eigenaar veranderd in Oog in 't Schild. Rond 1900 heeft de toenmalige eigenaar een tweedehands schild op de kop getikt om een hoeksteen af te dekken met de tekst Dog in 't Schild. Zo is de huidige benaming ingeburgerd.
 

22. Fotonummer: 0002   (pcd3218-0002.jpg)
Woonboerderij genaamd "Zeldenrust"
Dr. Welfferweg 59 -- Achttienhoven           (1990)
Woonboerderij gebouwd rond 1800
 

23. Fotonummer: 0011   (pcd3218-0011.jpg)
Langhuisboerderij Dr.Welfferweg 71
Dr. Welfferweg 71 -- Achttienhoven           (September 1990)
Achttienhoven. Tijdens Open Monumentendag.
Voorzijde woning uit 1810 met aan de rechterzijde het voormalige boenhok

Foto 2: Zij aanzicht
Foto 3: Uitzicht in oostelijke richting
Foto 4: De stal achter woongedeelte
Foto 5: De stal, tijdens open monumentendag
Foto 6: De stal, tijdens open monumentendag
Foto 7: Achterzijde woning uit 1810
Foto 8: Voorzijde woning uit 1810
 

24. Fotonummer: 0307   (pcd3692-0109.jpg)
Voormalige boerderij
Groenekanseweg -- Groenekan           (1992)
Voormalige boerderij tussen spoorlijn en A 27, ten noorden van de Groenekanseweg
 

25. Fotonummer: 0670   (pcd4470-0029.jpg)
Woonhuis uit 1897
Groenekanseweg -- Groenekan           (1994)
Pand uit 1897
 

26. Fotonummer: 0314   (pcd3692-0116.jpg)
Kettinghoeve
Groenekanseweg 77 -- Groenekan           (1992)
Kettinghoeve nu de Helenahoeve
Deze boerderij dateert, gezien de vele historische details, zoals de kapconstructie, de telmerken in het stalgedeelte, de brandmuur, het tongewelf in de kelder en de gevelsteen, uit de 17e eeuw. De boerderij was eertijds eigendom van een Utrechtse ridderschap. In 1778 kwam de boerderij in handen van de heer Calkoen, de toenmalige eigenaar van landgoed Voordaan. Zijn opvolger, Grothe van Schellach, liet omstreeks 1855-1856 de gevel van de boerderij vernieuwen en voorzien van vier schuifvensters. Bij de verkoop van het landgoed door de weduwe Grothe van Schellach-Van Hengst in de jaren -20 van de 20e eeuw werd de boerderij als woonhuis zonder grond verkocht. De agrarische functie kwam te vervallen en in 1930 werd de boerderij door architect J. van Wel uit Dordrecht geschikt gemaakt voor bewoning. De schuifvensters in de voorgevel werden vervangen door kruiskozijnen met bovenlichten met glas-in-lood. Ook de schuifvensters in de zijgevel werden vervangen. Een gedeelte van de stal werd bij de woning betrokken. In het dak werd een langgerekte kapel aangebracht. In de jaren -80 van de 20e eeuw onderging de boerderij wederom en ingrijpende wijziging. Hierbij werd in de deel een verdieping geplaatst en in de voormalige paardenstallen een gastenverblijf. De grote langhuisboerderij staat met de nok haaks op de Groenekanseweg. De boerderij heeft een rieten wolfdak. De bakstenen muren zijn witgeschilderd en voorzien van een zwarte plint. In de symmetrische voorgevel zijn vier grote vensters geplaatst. In de topgevel bevinden zich twee vensters. De gevelsteen in het midden van de voorgevel vermeldt het jaar '1681'. De metsdeuren zijn te vinden in de zij- en achtergevels. Van de oude, oorspronkelijke indeling is nagenoeg niets meer over.
 

27. Fotonummer: 1454   (kk-0113.jpg)
Huize Voordaan rond 1990-1995
Groenekanseweg 85 -- Groenekan           (1990-1995)
Huize Voordaan is een van oorsprong 17e eeuws landhuis en heeft als een van de weinige buitenplaatsen rond Maartensdijk de tand des tijds doorstaan. De overige 3 zijn Eyckenstein, Persijn en Rustenhoven.
Voordaan is tot 2 x toe opnieuw herbouwd en de huidige heeft het vanaf 1900. Het was het buitenhuis van de Utrechtse familie Grothe.
In de jaren 1960-1980 was het een opvanghuis voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Voordaan heeft daarna een zakelijke functie gekregen, het huisvest adviseurs en wordt verhuurd voor trainingen en vergaderingen

Zie artikel 0108
Zie foto 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322
 

28. Fotonummer: 2604   (kk-1179.jpg)
Evert en Marrigje Floor-Bos
Groenekanseweg 103 -- Groenekan           (circa 1910)
Evert en Marrigje Floor-Bos die op de Bosse Hoeve aan de Groenekanseweg 103 woonden.
Het bij de boerderij behorend land liep tussen de Groenekanseweg en de Nieuwe Weteringseweg. Met aan de westzijde de landerijen van Voordaan en aan de oostzijde de landerijen van de Duitse Orde en Beukenburg.

Zie artikel 0504
 

29. Fotonummer: 0678   (pcd4470-0037.jpg)
Boerderij Het Duitse Huis
Groenekanseweg 113 -- Groenekan           (1992)
Ver van de weg, diep in het land, vindt men op het adres Groenekanseweg 113 de enige krukhuisboerderij van de gemeente De Bilt. Hij werd Het Duitse Huis genoemd. Hier ziet men een deel van de achter groen verscholen voorgevel. De boerderij stamt waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. De naam duidt erop dat de hofstede bezit was van de Ridderlijke Duitse Orde de Balije van Utrecht. De boerderij ligt op een kavel, waarop ook het pand Groenekanseweg 91 staat, eveneens Duitse Huise genaamd.
 

30. Fotonummer: 2793   (kk-1366.jpg)
De Boskapel
Grothelaan 1 -- Groenekan           (1990)
De Boskapel; in 1954 is het gebouw in de voormalige boomgaard van landgoed Voordaan gebouwd als kleuterschool De Springplank. Er waren toen 2 klaslokalen, die van elkaar gescheiden waren door een vouwwand. Dankzij deze vouwwand kon de ruimte van de beide lokalen ook gebruikt worden voor bijeenkomsten van 'de Hervormde Lidmatenkring', een groep Nederlands Hervormden, die zich in de jaren vijftig losmaakte van de Dorpskerkgemeente om een 'thuis' te vormen voor gelovigen 'in het midden' van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1985 is de kleuterschool na de samenvoeging van het kleuter-en basisonderwijs opgeheven. Het gebouw werd naar een ontwerp van de Groenekanse architect Rob Brouwer in 1985 verbouwd tot een liturgisch centrum

Zie artikel 0544
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 23 november 2023