Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1980     

Aantal gevonden objecten : 6   (uit: 72)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0003  
Knaagplagers
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Bert Bolle]
De Maartendijkse antiquair-schrijver Bert Bolle, gespecialiseerd in antieke kwikbarometers, is bekend om zijn antiek publikaties, waaronder het boek ^Barometers’ dat reeds twee vertalingen ■ mocht beleven. Voor kleine lezers schreef en tekende- hij' het boekje ‘Knaagplagers' waarin de houtwormpje Knaag het aan de stok krijgt mét de antiquair Piet Oud. Een gevecht .tussen mens en dier dat ' gelukkig goed afloopt. Ook ouderen zullen aan dit in dichtvorm geschreven verhaal plezier beleven.
ISBN 90 6141 215 3

90 6141 215 3;  
 

2. Object: 0016  
Maartensdijk in oude ansichten
Informatiedragers -- Boeken           (1973)    [T. van der Rijst]
Ook Maartensdijk heeft zich gevoegd in de reeks gemeenten
waarvan een boekje in de serie „in oude ansichten”,
door de Europese Bibliotheek wordt uitgegeven.
Bij het aanschouwen van het boekje „Maartensdijk
in oude ansichten”, zal het u opvallen dat de
auteur zich niet geheel aan zijn opdracht heeft gehouden.
Immers in deze serie tracht men een indruk te
geven van de situatie zoals deze was in de periode van
1880 tot ongeveer 1930.

 

3. Object: 0026  
Leven en welzijn, onderzoek naar het voorzienigingsniveau in de gemeente Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (1976)    [Provincie Utrecht]
Voorwoord.
Reeds in oktober 1973 werd een eerste inventarisatie gemaakt
van het voorzieningenniveau in de gemeente Maartensdijk.
In mei 197^ besloot de gemeenteraad hieraan een vervolg te
geven door de opzet voor verder onderzoek goed te keuren.
Begin 1975 kon worden begonnen. Om op korte termijn antwoord
te kunnen geven op dringende vragen omtrent de behoefte, aan
een centrale accommodatie (sociaal-cultureel centrum) en aan
sportaccommodaties in de gemeente werd besloten tot 2 deelstudies
voorafgaande aan het meer.algemene onderzoek naar de
leefbaarheid. Beide deelstudies resulteerden in 2 rapporten
die resp. in februari en april 1975 werden uitgebracht.
Het rapport over de sportaccommodaties is tot stand gekomen
in zeer nauwe samenwerking met de Provinciale Sportraad.
De voortgang van het algemene onderzoek is helaas ernstig
vertraagd door het plotselinge overlijden van Drs.N.F.A. de
Graan, directeur van de Stichting, in februari 1975»

geen;  
 

4. Object: 0034  
Groeten uit Westbroek en Achtienhoven
Informatiedragers -- Boeken           (1979)    [Theo Schouten, Masmeijer en Riphagen]
INLEIDING
Een foto is eigenlijk maar een vreemd ding. Feitelijk niet meer dan een stukje bedrukt papier. En
toch is daar niet alles mee gezegd! Wat is er namelijk gebeurd? In een fractie van een seconde is een stukje
levende geschiedenis gegrepen en blijvend vastgelegd voor de toekomst. Het leven is stilgezet. Daarom
roept elke foto herinneringen en herkenning op. Dat is ook de reden, waarom fotoboeken telkens weer
opnieuw een voorwerp van belangstelling vormen. Want op die manier gaat het verleden weer herleven; er
worden oude herinneringen tot nieuw leven gebracht. En elke herinnering draagt een eigen geschiedenis
met zich mee. Ons heden wordt door het verleden gedragen: daar is elke tijdopname een „levend" bewijs

geen;  
 

5. Object: 0035  
Groeten uit Westbroek en Achttienhoven (II)
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Schouten, Marsmeijer en Riphagen]
VOORWOORD
Ik spreek de wens uit dat dit tweede boekje op dezelfde enthousiaste wijze begroet zal worden als het eerste.
Ten aanzien van het verleden kan men verschillende houdingen aannemen. Aan de ene kant is er de
verheerlijking van het verleden en dan spreekt men van die goede, oude tijd. Maar is dat een eerlijke
beoordeling?
Aan de andere kant kan men ook het verleden dood verklaren, alsof dat er nooit geweest is en alleen maar
het heden geldt. Maar ook met die houding bedriegen wij onszelf.
De dagen, jaren, eeuwen zijn de schakels die de tijd aan elkaar rijgen tot één geheel. Elke schakel kent zijn
sterkte en zwakte, zijn bekoorlijkheid en afschuw, zijn hoogte en diepte, zijn bloei en zijn verval, zijn
onrust en zijn luwte. Langs die schakels voert de tijd ons verder over de weg van de geschiedenis

geen;  
 

6. Object: 0062  
Kastelenboek Provincie Utrecht
Informatiedragers -- Boeken           (1975)    [ir. J. Bardet]
Op het omslag: Het poortgebouw van kasteel Nyenrode (foto G. L. Berk)

Inleiding over Ridderhofstad, Riddermatigheid, Heerlijkheid en Wapens.
Alle kastelen in de provincie.

90 228 3953 2;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 31 juli 2022