Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-2000     

Aantal gevonden objecten : 15   (uit: 72)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0006  
Vizier op Fort Voordorp
Informatiedragers -- Boeken           (1998)    [D,T, Koen]
Dit boekje behandelt de geschiedenis van het ruim 125 jaar oude fort Voordorp. Een verhaal over bomvrije gebouwen en remises, inundaties en Verboden Kringen, kanonnen en schootsvelden. Tijdens drie mobilisaties werd het fort ter verdediging ingericht en stonden er troepen met hun bewapening paraat. Maar tot een aanval is het nooit gekomen Na de Tweede Wereldoorlog had de Nieuwe Hollandse Waterlinie de strijd in de wapenwedloop definitief verloren.
In 1960 werd fort Voordorp dan ook opgeheven als "vestingwerk". Een periode van ongeregeld gebruik en verwaarlozing volgde, waarbij de gebouwen op het fort werden aangetast en
jarenlang waren overgeleverd aan de elementen. Een laatste verdediging moest daarom gevoerd worden tegen voortschrijdend verval. Een strijd, die inmiddels gewonnen is met een zorgvuldige restauratie van de belangrijkste onderdelen van het fort. Een restauratie, die dankzij het initiatief en de inzet van de eigenaren van Voordorp, bovendien recht doet aan het monumentale karakter van dit fort als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

geen;  
 

2. Object: 0009  
Markant Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (1997)    [Marina Lameris]
1997 een uitgebreid onderzoek uit naar de architectuurgeschiedenis van de gemeente aartensdijk.
De meest interessante resultaten hiervan staan beeldend verwoord in Markant Maartensdijk.
De teksten worden rijk geillustreerd met 118 foto's van bekende en onbekende beeldbepalende panden.
Kortom met deze bijzondere uitgave krijgt u een goed beeld van de kleurrijke historie van onze gemeente.

90-9010918-8;  
 

3. Object: 0017  
van Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging
Informatiedragers -- Boeken           (1993)    [R.P. Veldhuizen]
- fragmenten uit de geschiedenis der JV
Gereformeerd! Scheiding Een vaste koers Moeilijke tijden Na de oorlog
Een hoofdstuk apart - meisjesvereniging In vogelvlucht - meisjesvereniging
Een nieuw begin
Veranderlijk Samen op weg Jeugdvereniging Splitsing Naar de honderd

geen;  
 

4. Object: 0020  
Maartensdijk, geschiedenis en architectuur
Informatiedragers -- Boeken           (2000)    [Michiel Kruidenier, Joost van der Spek]
Vanaf 1 januari 2001 vormt Maartensdijk samen met De Bilt een nieuwe gemeente.
Het oorspronkelijke gebied, dat uit Achttienhoven, Groenekan,
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek bestaat, kent een eeuwenlange
geschiedenis. Het huidige landschap herinnert door zijn regelmatige
structuur van dijken, weteringen en sloten nog steeds aan de middeleeuwse
ontginningen. Vele boerderijen hebben evenals de landgoederen aan de
Heuvelrugzijde een zeventiende-eeuwse oorsprong. Twee monumentale kerken,
twee molens, twee forten en vier buitenplaatsen behoren tot de topmonumenten
van de gemeente. Deze en ™im 125 andere rijks- en gemeentelijke
monumenten worden in dit boek beschreven.

906720241X;  
 

5. Object: 0037  
Lesbrief Muurschilderingen Westbroek
Informatiedragers -- Boeken           (1991)   

Deze lesbrief gaat over de N.H.-kerk in Westbroek.
Maar niet over de kerk alleen.
Eigenlijk gaat de brief over de muurschilderingen in die kerk.
Die muurschilderingen zijn er al erg lang, al sinds ± 1500. Zij zijn voor
Nederland heel uniek. Het is in ons land al heel bijzonder dat er in een
kerk muurschilderingen zijn terug gevonden uit die tijd. Veel van de oude
schilderingen zijn verloren gegaan door vernielingen, slechte verzorging of
slechte restauratie.
De muurschilderingen in Westbroek zijn vooral bijzonder, omdat
er een
voorstelling is terug gevonden, waarvan men dacht dat die maar op drie
plaatsen in Nederland voorkwam, nl. in Zaltbommel, Muiden en Zutphen.
En nu dus ook in Westbroek.
106 De ontmoeting van de drie levenden en de drie doden.
Vroeg 15de-eeuwse muurschilderingen in het koor van de
St.-Walburgiskerk, Zutphen.
' _______

geen;  
 

6. Object: 0038  
St.Maerten
Informatiedragers -- Boeken           (1998)   
Uitgave ter gelegenheid van 10 jaar Historische Vereniging Maartensdijk
Algemene inleiding
- Van Gerecht tot Gemeente
Lokale geschiedenis
- Gemeente Maartensdijk zo’n eeuw geleden
- Hollandsche Rading: 1925-1940
Begin van de Tweede Wereldoorlog
- Inleiding tot Exodus
— De Exodus van Twee Dorpen
Laatste oorlogsdagen
- Het Noodziekenhuis aan Oost 50 in Hollandsche Rading
- De trieste bevrijdingsdag van Westbroek
- De crash in Groenekan
Tol in de gemeente
- Veertig jaar geleden afschaffing van landelijk fenomeen
- De Tol in Westbroek
Lokale kleuren
- Klokken van Maartensdijk
- De hofstede van de Vrouwe van Elten
- De herberg 'De Groene Can'
- Maartensdijkse klederdracht
Komst van het spoor
- Maartensdijk: twee-sporenland
- Groot gevaar voor schromelijke ongelukken
- Spoorlijn door Maartensdijk enig in haar soort

geen;  
 

7. Object: 0039  
Stenen in de vijver van Voordaan
Informatiedragers -- Boeken           (1995)    [W. van Schaik]
De Open Monumentendag 1993 was in de gemeente Maartensdijk gewijd aan de diverse bouwwerken die toen net beschreven waren in het Monumenten Inventarisatie Project, een landelijke opzet. Eén van deze bouwwerken was het huis aan de Kastanjelaan 2 te Groenekan, “In’t
Groen”, gebouwd in 1929.

90-9008467-3;  
 

8. Object: 0046  
Fortdorp Blauwkapel, levend document
Informatiedragers -- Boeken           (1997)    [Mieke de Kreek]
Deze publicatie is een voorbeeld van een Cultuur-HiSTORISCHE-EffECT-RapportaGE. Een “CHER” wordt gemaakt voor belangrijke monumenten of monumentale ensembles die een ontwikkeling gaan doormaken.
Door in het eerste begin van een ontwikkelingsproces een dergelijk monument te inventariseren, te onderzoeken en vast te leggen, wordt het mogelijk een weg in te slaan die rekening houdt met het monument, en die deze respecteert.
Deze CHER gaat wel over een zeer bijzonder monument, het fortdorp Blauwkapel.
De merkwaardige stedebouwkundige situatie, een dorp met daarom heen een militair werk komt in Nederland en voorzover bekend ook daarbuiten nergens anders voor. Naar verwachting zal de gemeente Utrecht het voormalig Defensie terrein eind 1997 overnemen van de Staat der Nederlanden. Hierna wordt het mogelijk een ontwikkeling in gang te zetten, die recht doet aan het beschermd dorpsgezicht en het rijksmonument. De komende tijd wil de gemeente in nauw overleg met bewoners, belanghebbenden en belangstellenden plannen ontwikkelen om een nieuwe toekomst aan dit levend monument te geven.

geen;  
 

9. Object: 0047  
Groeten uit Groenekan
Informatiedragers -- Boeken           (1998)    [Ondernemersvereniging Groenekan]
Dit is de eerste editie van een boekje over ondernemen en ondernemers in het fraaie Groenekan, vlak boven Utrecht.
Doel van dn boekje is inzicht te geven in bedrijven die zich hierin presenteren; wie zijn ze en wal doen ze. Daarmee kan worden bijgedragen aan bevordering van het wederzijds begrip.
Het is een initiatief van de Ondernemers Vereniging Groenekan.
Deze vereniging is in 1998 opgericht om een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging voor de Groenekanse bedrijven. Daaronder valt ook een goede relatie met dc bewoners van Groenekan

geen;  
 

10. Object: 0052  
Strategisch begrenzen, gemeente Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (1996)    [Gemeente Maartensdijk]
Begrenzing en bestuurlijke opdracht Noorderparkgemeente
Geschreven in opdracht van het gemeentebestuur van Maartensdijk in het kader van verzet tegen de gemeentelijke herindeling.

geen;  
 

11. Object: 0053  
Gemeente Maartensdijk, bestemmingsplan buitengebied
Informatiedragers -- Boeken           (1999)    [Gemeente Maartensdijk]
Datum: 13 januari 1999
Onderwerp: Overleg ex art.10 BRO

aan geadresseerde

Geachte heer/mevrouw,
Wij verzoeken u ons, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 mei 1999 uw reactie te geven op het voor-ontwerp. Het voor-ontwerp-plan is vanaf half oktober tot eind november 1998 aan de inwoners van Maartensdijk gepresenteerd en is gelegenheid geboden reacties te geven op het plan. De hoofditems uit de ingekomen
reacties hebben tot enkele aanpassingen van het voor-ontwerp geleid. De detailopmerkingen worden te zijner tijd verwerkt in de Nota van Overleg.
In het kader van het vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening treft u hierbij aan een exemplaar van het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

geen;  
 

12. Object: 0058  
Nieuw Utrechts Molenboek
Informatiedragers -- Boeken           (1991)    [J. den Besten, GJ. Pouw, G. de Vries,]
Rond 1850 draaiden er in de provincie Utrecht nog 200 wind- en watermolens. Er waren allerlei types, vol vernuftige constructies, al naar gelang hun functie. Ze hielden het water in de polders op peil, maalden ons graan, zaagden het hout, maakten papier en persten olie uit zaden. Ze waren haast niet weg te denken uit het landschap. Maar geleidrlijk namen stoommachines diesel- en elektromotoren hun werk over. De molens werden overbodig, raakten in verval of werden gesloopt. Er zijn er nu nog maar 30 over!

Korenmolens, Poldermolens, Zaagmolens,
Hoge bomen en te weinig wind, Windmolens en hun omgeving,
Inventarisatie van molens in de provincie Utrecht
Routekaarten

90-5345-011-4;  
 

13. Object: 0063  
Postkantoor in Biltsche Herbergh
Informatiedragers -- Boeken           (1993)    [A.P. de Goede en M. van Dort]
lets over De Bilt in vroeger eeuwen en de naamgeving van De Bilt en Bilthoven
De organisatie van het postwezen in Nederland
Hoe kwamen de brieven in De Bilt? .
De organisatie en het personeel van de posterijen in De Bilt en Bilthoven
De postkantoren in De Bilt en Bilthoven
De postmerken van De Bilt en de poststempels van De Bilt-Station/Bilthoven .
Posttarieven, met name het lokaaltarief
Bestelkringen, Ressortkantoren
De Bilt en de postcode
Portvrijdom en frankering in afrekening
Verkeerd gestuurde poststukken
Telegrafie en telefonie

90-9006492-3;  
 

14. Object: 0069  
Boeren, soldaten en heiligen
Informatiedragers -- Boeken           (1996)    [W. van Schaik, A. Doedens, N. Adema Mzn, D.T. Koen]
Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi
In de middeleeuwen wordt het veen tussen Utrecht en het Gooi ontgonnen
door de kapittelheren van de stad Utrecht en de adel langs de Vecht.
De gevangenneming van Floris V vindt hier plaats. De opstand van de burgers
van Utrecht tegen hun bisschop leidt tot de gruwelijke slag van
Westbroek. Later was het gebied een imponerend onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In een bijgevoegd los vouwblad wordt een
fiets/wandelroute beschreven. Een kennismaking met monumenten en
bezienswaardigheden in een kwetsbaar landschap.
Uitgave: Stichting Brigida

Het veranderend landschap om Westbroek
De muurschilderingen van Westbroek
Veel in weinig. De slag bij Westbroek en de muurschilderingen als brandpunt in een geschiedenis van het Noorderpark
Het Noorderpark: een militair landschap

Fiets- en wandelroute alsmede beschrijving van enige bezienswaardigheden langs de route (bijgevoegd vouwblad)

90-9010043-1;  
 

15. Object: 0074  
Aardkundige waarden in de provincie Utrecht
Informatiedragers -- Boeken           (1997)    [drs.A.Brombacher en drs. W. Hoogendoorn]
Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over
de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Aardkundige waarden hebben betrekking
op de zogenaamde niet-ievende natuur en vormen ons aardkundig erfgoed. Het zijn nu
eens duinen die getuigen van zandstormen in een grijs verleden, dan weer kreekruggen
die aangeven dat ooit delen van de provincie Utrecht in of aan zee lagen.
Aardkundige waarden zijn kwetsbaar voor aantastingen, zoals ontgrondingen of de aanleg
van wegen. Aantastingen van aardkundige waarden zijn onomkeerbaar.
In het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht (BNLU) is voor het eerst
systematise!! aandacht besteed aan ons aardkundig erfgoed. Een van de vijf inhoudelijk
hoofdlijnen van dit beleidsplan is "het duurzaam instandhouden van aardkundige waarden".
In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van het BNLU zijn diverse activiteiten, zoals het
benoemen van aardkundige monumenten, opgenomen. Ook dit boekje is een activiteit uit
het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.
In dit boekje worden op een aanschouwelijke manier voorbeelden van aardkundige
waarden, onder andere in de vorm van excursiepunten, in de provincie Utrecht gegeven.
Op deze manier wordt de bekendheid en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor het
behoud van aardkundige waarden vergroot.

geen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 29 augustus 2022