Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Informatiedragers ==>     

Aantal gevonden objecten : 67   (uit: 72)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0001  
Tien eeuwen Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Paul Brusse; Piet van Cruyningen; Ronald Rommes]
Goede en slechte tijden:
Maartensdijk tussen 1650 en 1850
Politiek en bestuur
Kerk en geloof Bevolking
Landbouw Turfwinning in Westbroek Ambachtswezen en diensten Maatschappelijke verhoudingen Slot
Uit de schaduw van de Dom:
Maartensdijk tot 1650
Ontginningen Politiek, bestuur en rechtspraak Kerk en geloof Oorlog Bevolking
Landbouw Grondbezit en pacht Turfwinning
S
Van plattelandssamenleving tot forenzengemeente:
Maartensdijk in de jaren 1850-2000
Infrastructuur Bevolking Kerkelijk en politiek leven Land-en tuinbouw tot 1950 Ruilverkavelingsperikelen Land- en tuinbouw na 1950 Boeren en arbeiders omstreeks 1900

9053451862;  
 

2. Object: 0003  
Knaagplagers
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Bert Bolle]
De Maartendijkse antiquair-schrijver Bert Bolle, gespecialiseerd in antieke kwikbarometers, is bekend om zijn antiek publikaties, waaronder het boek ^Barometers’ dat reeds twee vertalingen ■ mocht beleven. Voor kleine lezers schreef en tekende- hij' het boekje ‘Knaagplagers' waarin de houtwormpje Knaag het aan de stok krijgt mét de antiquair Piet Oud. Een gevecht .tussen mens en dier dat ' gelukkig goed afloopt. Ook ouderen zullen aan dit in dichtvorm geschreven verhaal plezier beleven.
ISBN 90 6141 215 3

90 6141 215 3;  
 

3. Object: 0004  
Blaauw-Kapel Orgel 1867
Informatiedragers -- Boeken           (1851)    [Synode der Nederlands Hervormde Gemeenten]
EVANGELISCHE GEZANGEN omnevens HET BOEK DER PSALMEN
Bij den OPENBAREN GODSDIENST in de NEDERLANDSCHE HERVORMDE GEMEENTEN
gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van ALLE DE SYNODEN der VOORNOEMDE GEMEENTEN

De collectie bestaat uit twee boeken. Het boek uit 1867 bevat een aanbevelingsbrief van de synode en een authenticiteitsverklaring in de eerste 10 bladzijden. Het bestaat vervolgens uit de gezangen in (hele) notenschrift en de tekst. In de bijlagen is een deel van het boek als doorzoekbare pdf opgenomen.
De boeken werden verkregen uit de nalatenschap van de heer Pieter Rijksen. De boeken waren in slechte staat en zijn vanwege de historische waarde overgedragen aan RHC Vecht en Venen.

Bijlagen
In de bijlage 1 (Orgelboek Blauwkapel 1867) zijn de eerste 15 bladzijden in pdf opgenomen, gevolgd door de pagina's met de inhoudsopgave aan het einde van het boek.
Bijlage 2 (Orgelboek Blauwkapel 1853) heeft helaas geen titel op de omslag. Het bevat onder meer bijlagen als: Kort Begrip der Christelijke Godsdienst, De Liturgie der Hervormde Kerken en De Ziekentroost.
Voor bestudering van de psalmen en gezangen kan men zich wenden tot het RHC Vecht en Venen, waar de orgelboeken worden bewaard.

Voor informatie over de herkomst van de boeken zie ook 0014.

nvt;  
 

4. Object: 0005  
Orkanen over Voordaan
Informatiedragers -- Boeken           (2006)    [W. van Schaik]
Ruim tweehonderd jaar geschiedenis landgoed Voordaan in Groenekan. Ambities van de Amsterdamse regenten Galjoen om Voordaan te maken tot een groots landgoed, stoeten van
tuinlieden met lange werkdagen, Kaapse wijn; via de VÖC en een Turkse snuifdoos, ondraaglijke lijklucht in het kerkje van Blauwkapel, het totstandkomen van het kerkhof in
Groenekan, het vreemde testament van de grootmoeder van mevrouw Grothe, Velddag 1896 van het Leger des Heils, 8.000 heilsoldaten en vrienden, negen muziekkorpsen, extra treinen, elkaar opvolgende opvattingen over landschapsarchitectuur, het landhuis wordt afgebroken in 1900 en maakt plaats voor het huidige. Het landgoed wordt in 1924 geveild in 42 kavels. Groenekan ontstaat. In 1942 wordt het een nazi-bolwerk. Verbeurdverklaring. Gemeente Maartensdijk wordt eigenaar en koopt het overgebleven parkbos. Zet het tweehonderd jaar lang gevoerde beheer van het park voort. Instandhouding van een cultuurhistorisch belangrijk parklandschap. In 1983 wordt het beheer gericht op natuurontwikkeling. Veel oude beuken worden gekapt. In 2000 stelt de gemeenteraad Maartensdijk een nieuw beheerplan vast: alleen dode bomen mogen gekapt worden. Ondanks dit beheerplan worden januari 2004 door de gemeente De Bilt op grote schaal vitale bomen gekapt. Het dualisme van de gemeenteraad De Bilt blijkt in de kinderschoenen te staan. Een pleidooi voor het uit een oogpunt van cultuurgeschiedenis zorgvuldiger omgaan met onze monumenten, landschappen, parken en woongebieden

ISBN-10: 90-810477-1-X ISBN-13: 978-90-810477-1-5;  
 

5. Object: 0006  
Vizier op Fort Voordorp
Informatiedragers -- Boeken           (1998)    [D,T, Koen]
Dit boekje behandelt de geschiedenis van het ruim 125 jaar oude fort Voordorp. Een verhaal over bomvrije gebouwen en remises, inundaties en Verboden Kringen, kanonnen en schootsvelden. Tijdens drie mobilisaties werd het fort ter verdediging ingericht en stonden er troepen met hun bewapening paraat. Maar tot een aanval is het nooit gekomen Na de Tweede Wereldoorlog had de Nieuwe Hollandse Waterlinie de strijd in de wapenwedloop definitief verloren.
In 1960 werd fort Voordorp dan ook opgeheven als "vestingwerk". Een periode van ongeregeld gebruik en verwaarlozing volgde, waarbij de gebouwen op het fort werden aangetast en
jarenlang waren overgeleverd aan de elementen. Een laatste verdediging moest daarom gevoerd worden tegen voortschrijdend verval. Een strijd, die inmiddels gewonnen is met een zorgvuldige restauratie van de belangrijkste onderdelen van het fort. Een restauratie, die dankzij het initiatief en de inzet van de eigenaren van Voordorp, bovendien recht doet aan het monumentale karakter van dit fort als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

geen;  
 

6. Object: 0007  
Om zijn veranderd blad
Informatiedragers -- Boeken           (1983)    [Jorn Copijn]
Om zijn veranderd blad
Dit boekje is het resultaat van een op verzoek van Copijn Boomchirurgen en Copijn
Groenadviseurs tot stand gekomen samenwerking tussen etser Philip Wiesman
en dichter Benno Bamard.
De 12 etsen en 12 gedichten die het bevat, zijn - paarsgewijs - gegroepeerd rond
één thema: bomen. De etsen werden eerder dan de gedichten gemaakt en
bijgevolg vormen de gedichten een interpretatie van de etsen.
Omdat de bomen Nederlandse bomen zijn, is de afwezigheid van mensen op de
etsen zoveel als gezichtsbedrog. In de gedichten komen dan ook met zoveel
woorden mensen voor, zij het soms vermomd als boom.

geen;  
 

7. Object: 0008  
De Leeuwenpalen in het Gooi
Informatiedragers -- Boeken           (1985)    [W.A. Boekelman]
Wie langs de oostgrens van het Gooi fietst, vindt langs zijn weg de leeuwenpalen, manshoge hardstenen palen, die aan de ene zijde het wapen van Utrecht dragen, aan de andere zijde het wapen van Holland met de leeuw, waaraan zij hun naam danken.

Het is merkwaardig dat deze grenspalen zo weinig algemeen bekend is en het weinige dat gepubliceerd is vaak nog onjuist is.

geen;  
 

8. Object: 0009  
Markant Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (1997)    [Marina Lameris]
1997 een uitgebreid onderzoek uit naar de architectuurgeschiedenis van de gemeente aartensdijk.
De meest interessante resultaten hiervan staan beeldend verwoord in Markant Maartensdijk.
De teksten worden rijk geillustreerd met 118 foto's van bekende en onbekende beeldbepalende panden.
Kortom met deze bijzondere uitgave krijgt u een goed beeld van de kleurrijke historie van onze gemeente.

90-9010918-8;  
 

9. Object: 0010  
Behoud het goede
Informatiedragers -- Boeken           (2014)    [Gerard de Wit]
BEHOUD HET GOEDE
1 Tess. 5: 20-21.
EEN UITDAGING, EEN ZEGEN
kleineer de profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede
SINT MAARTEN, MAARTENSDIJK 1993 - 2014

 

10. Object: 0011  
Herinneringen
Informatiedragers -- Boeken           (2008)    [Gerard de Wit]
Gerard de Wit
Dit relaas is niet bedoeld als mijn memoires of een groots opgezette verantwoording. Het zijn meer bloemen langs de weg, met of zonder stekels. die ik in het voorbijgaan heb geplukt.
Dit is een simpel boekje. Stukken ervan zijn al geschreven in 1994, rond mijn 40-jarig priesterfeest, en toen in kleine kring verspreid. Tijdens vakantie met mijn familie in 2007 gingen we verhalen van vroeger bijeen sprokkelen. Toen ik begon te vertellen bleek dat er in
de kring veel onbekend was van mijn kindertijd en de jaren op het seminarie. Toen dook ook het boekje uit 1994 weer op, maar dat eindigde in 1994. Dus werd het tijd om ook iets te vertellen over de periode na 1994 - de periode Maartensdijk. Ik ben begonnen te schrijven, en kreeg genoeg adviezen en vragen om er een klein boekje van te maken. Dat ligt nu voor u.
Het verhaal van Maartensdijk is zeker nog niet af, in tegendeel: we zitten er samen nog middenin.

geen;  
 

11. Object: 0012  
Uit het leven van een Dorpsbakker in de vorige eeuw
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [G.Mulder]
Uit het leven van een dorpsbakker in de vorige eeuw
Om te voorkomen dat het leven van een dorpsbakker in de vorige eeuw, in vergetelheid zou raken heb ik na lange aarzeling de pen ter hand genomen. Helaas zijn er veel van die bakkers-om-de-hoek verdwenen en nog steeds wordt hun aantal jaarlijks minder. Ze worden gewoonweg opgeslokt door grote bakkerijbedrijven en supermarkten.
Ook hoop ik op deze wijze een stukje nostalgie weer te geven voor het navolgende geslacht.
Tevens wil ik nog melding maken van de verschillende bakkerijmusea in den lande, die laten zien hoe in het verleden het brood op ambachtelijke wijze werd bereid. Ze zijn het zeker waard om te bezoeken.
Ik hoop dat dit eenvoudige werkje zo wordt gelezen en ter hand genomen dat men enige indrukken krijgt van het werk van de bakker in vorige eeuw

geen;  
 

12. Object: 0013  
Sint Maarten een levende legende
Informatiedragers -- Boeken           (2011)    [Nico Stolk]
In dit driedelige stripboek vertellen drie Utrechtse striptekenaars, met ieder een compleet
eigen stijl, over het leven, legende en erfgoed van Sint Maarten. Ook vliegende en gakkende
ganzen zullen voorbij komen.
Weet u wie er bovenop de Domtoren als windvaan al eeuwenlang zonder hoogtevrees in weer en wind trouw de wacht houdt over de st ad Utrecht? Waarom ieder jaar op elf november kinderen met lampionnen langs de huizen gaan en liedjes zingen? En heeft u zich weleens afgevraagd waar de Utrechtse stadskleuren rood en wit vandaan komen?
'Ik zoek Maarten, de waarlijk gelukzalige man, die niemand beoordeelde of veroordeelde en die
geen kwaad met kwaad vergold?

Wie was deze Martinus van Tours eigenlijk? Striptekenaar Niels Bongers laat Martinus zelf aan het woord om zijn levensverhaal aan u te vertellen. Joshua Peeters laat vervolgens zien welke legendes zich in de loop der tijd rond Martinus hebben gevormd. Heeft hij niet een dood kind
tot leven gewekt en een melaatse genezen? En biedt zijn vingerkootje geen bovenmenselijke bescherming? Ten slotte vertelt Albo Helms in het sluitstuk het verhaal van Sint Maarten in Utrecht; hoe is hij patroonheilige van de stad geworden en op welke plekken hebben zijn leven en legende sporen achtergelaten in het stadsbeeld

978-90-5345-445-9;  
 

13. Object: 0015  
Historie van de Dorpskerk te Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2012)    [G.Mulder]
De wortels van de kerk worden beschreven vanuit de geschiedenis uit de Middeleeuwen, de bouw van het eerste St. Maartenskerkse rond het jaar 630 in Utrecht, de zendingsarbeid van Willibrord en Bonifatius, de tijd van de Noormannen en een belangrijke fase in de Utrechtse kerkgeschiedenis: het ontwerp van een Kerkenkruis.
Rond 1465 werd de Sint Jacobskapel, het oudste gedeelte van de huidige Dorpskerk gebouwd. De bouw van de kerk, zoals we die nu kennen, is waarschijnlijk in 1555 afgerond. In 1580 werd Rooms-katholieke godsdienst door de Staten van Utrecht verboden. De geschiedenis van de Dorpskerk en haar eerste predikanten tijdens de Reformatie, alsook de periode voor en na
de Dordtse Synode (1618/1619) is samengevat in dit boek Uitgebreid aan bod komen het interieur en exterieur van de Dorpskerk, de brand in de pastorie en kerktoren in 1692, wetenswaardigheden over de kerkklokken, de indeling van het kerkgebouw, alsook veel detailinformatie over de kansel, het kerkorgel en tal van andere onderdelen in de kerk.
De predikantenlijst vanaf 1590 tot 2012 en een uitvoerig overzicht van de
beroepen predikanten vanaf 1787 tot 2010 zijn in dit boek opgenomen.

geen;  
 

14. Object: 0016  
Maartensdijk in oude ansichten
Informatiedragers -- Boeken           (1973)    [T. van der Rijst]
Ook Maartensdijk heeft zich gevoegd in de reeks gemeenten
waarvan een boekje in de serie „in oude ansichten”,
door de Europese Bibliotheek wordt uitgegeven.
Bij het aanschouwen van het boekje „Maartensdijk
in oude ansichten”, zal het u opvallen dat de
auteur zich niet geheel aan zijn opdracht heeft gehouden.
Immers in deze serie tracht men een indruk te
geven van de situatie zoals deze was in de periode van
1880 tot ongeveer 1930.

 

15. Object: 0017  
van Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging
Informatiedragers -- Boeken           (1993)    [R.P. Veldhuizen]
- fragmenten uit de geschiedenis der JV
Gereformeerd! Scheiding Een vaste koers Moeilijke tijden Na de oorlog
Een hoofdstuk apart - meisjesvereniging In vogelvlucht - meisjesvereniging
Een nieuw begin
Veranderlijk Samen op weg Jeugdvereniging Splitsing Naar de honderd

geen;  
 

16. Object: 0018  
Herdenk de Trouw aan ons betoond, School met de Bijbel, 1923-1983
Informatiedragers -- Boeken           (1983)    [B.J. van de Vlies]
De volledige tekst van dit boek is te vinden in de artikelenbank 0038

60 jaar geschiedenis van de School met de Bijbel aan de Molenweg te Maartensdijk

geen;  
 

17. Object: 0019  
Eyckenstein
Informatiedragers -- Boeken           (2010)    [Lex van Boetzelaer en Ronald van Immerseel cs.]
Geschiedenis van Eyckenstein, op de grens van zand en veen
9789053454039;  
 

18. Object: 0020  
Maartensdijk, geschiedenis en architectuur
Informatiedragers -- Boeken           (2000)    [Michiel Kruidenier, Joost van der Spek]
Vanaf 1 januari 2001 vormt Maartensdijk samen met De Bilt een nieuwe gemeente.
Het oorspronkelijke gebied, dat uit Achttienhoven, Groenekan,
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek bestaat, kent een eeuwenlange
geschiedenis. Het huidige landschap herinnert door zijn regelmatige
structuur van dijken, weteringen en sloten nog steeds aan de middeleeuwse
ontginningen. Vele boerderijen hebben evenals de landgoederen aan de
Heuvelrugzijde een zeventiende-eeuwse oorsprong. Twee monumentale kerken,
twee molens, twee forten en vier buitenplaatsen behoren tot de topmonumenten
van de gemeente. Deze en ™im 125 andere rijks- en gemeentelijke
monumenten worden in dit boek beschreven.

906720241X;  
 

19. Object: 0023  
Voor elkaar, 50 jaar Sint Maartenskerk Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2016)    [Leo Fijen]
Voor elkaar - 50 JAAR SINT MAARTENSKERK IN MAARTENSDIJK
In deze bundel zijn de verhalen van 50 mensen van en rond de Sint-Maartenskerk
bijeen gebracht. Zij vertellen over hun hoop en geloof en ook over hun tegenslag en
geluk.

geen;  
 

20. Object: 0024  
Het wonder van Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Leo Fijen]
Het wonder van Maartensdijk is het verhaal van 500 tot 600 katholieken die hun geloofsgemeenschap in een paar jaar tijd tot een bloeiende parochie hebben gemaakt. Dwars tegen alle cijfers van secularisatie en kerkverlating in maken katholieken in een boerendorp nabij Utrecht hun droom waar. Het gebeurt in een schaapsstal onder de hoede van de patroonheilige Sint Maarten. Boeren, burgers en buitenlui komen daar wekelijks samen en vormen een kleine gemeenschap die leeft met God.
Leo Fijen, eindredacteur en presentator van Kruispunt, dat al tien jaar het best bekeken religieuze tv-programma in Nederland is, kerkt zelf in de stal van Sint Maarten en heeft van zeer nabij meegemaakt hoe de parochie tot bloei gekomen is. Hij denkt dat de succesformule van Maartensdijk een voorbeeld kan zijn voor andere locale kerken.

9025952534;  
 

21. Object: 0025  
Tuindorp, een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Rob Hufen]
Ongeveer duizend jaar geleden begonnen mensen te pionieren
in het gebied waar zich nu de Utrechtse stadwijk Tuindorp
bevindt. Gevaarlijke moerassen werden tot bewerkbare gronden
getransformeerd, gecombineerd met de winning van dè brandstof
turf.
De bewoners - hoveniers, veeboeren en arbeiders - werden in
de jaren dertig van de twintigste eeuw verdreven voor de nieuwbouw
van Tuindorp. Sommigen vestigden er een winkel of
ventten er hun waren uit. Botiwer Willem Godijn met zijn N.V.
de Stadswoning onderhield met de nieuwe bewoners lang tijd
' een band zoals die elders niet geëvenaard lijkt en waarvan
Tuindorp’s Belang een uitvloeisel is.
Tuindorp blijkt pok woonplaats van relatief veel joden en wijkplaats
van vooroorlogse asielzoekers, in de oorlogsjaren werden
nagenoeg al deze dorpsgenoten gevangen genomen om ver weg
vermoord te worden. Ondertussen voltrokken zich hier collaboratie,
verraad, verwonding en spijt. Maar ook was er. sprake van
hulp, verzet, wraak en gerechtvaardigde zuivering van de
gemeenschap.
Tot ver na de oorlog was Tuindorp een, zelfvoorzienend dorp
met 74 gespecialiseerde winkels, eigen brandweer, veldwachters
en gemeentelijk : (hulp)secretanaat Verenigingen, scholen en
kerkgenootschappen versterkten gemeenschapsvorming en
nabuurschap, soms gekenmerkt door verzuilde verhoudingen
en vastgelegde moraal. In de jaren zeventig raakte dit alles ingrijpend
veranderd Nu resten voornamelijk herinneringen,
foto’s en documenten.
In dit boek is getracht een afgerond overzicht te geven van de
. winkels, kantoren en bedrijven, alsmede van de niet-commerciële
bedrijvigheid, zoals kerken, verenigingen en scholen. De auteur
. voerde daartoe honderden gesprekken met oudere en jongere,.
voormalige en huidige bewoners van Tuindorp. Hun talloze
herinneringen kleuren dit boek.
Rob Hufen Hzn (*1948) publiceert sinds 1991 over historische
onderwerpen in periodieken en jaarboeken.

9077030034;  
 

22. Object: 0026  
Leven en welzijn, onderzoek naar het voorzienigingsniveau in de gemeente Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (1976)    [Provincie Utrecht]
Voorwoord.
Reeds in oktober 1973 werd een eerste inventarisatie gemaakt
van het voorzieningenniveau in de gemeente Maartensdijk.
In mei 197^ besloot de gemeenteraad hieraan een vervolg te
geven door de opzet voor verder onderzoek goed te keuren.
Begin 1975 kon worden begonnen. Om op korte termijn antwoord
te kunnen geven op dringende vragen omtrent de behoefte, aan
een centrale accommodatie (sociaal-cultureel centrum) en aan
sportaccommodaties in de gemeente werd besloten tot 2 deelstudies
voorafgaande aan het meer.algemene onderzoek naar de
leefbaarheid. Beide deelstudies resulteerden in 2 rapporten
die resp. in februari en april 1975 werden uitgebracht.
Het rapport over de sportaccommodaties is tot stand gekomen
in zeer nauwe samenwerking met de Provinciale Sportraad.
De voortgang van het algemene onderzoek is helaas ernstig
vertraagd door het plotselinge overlijden van Drs.N.F.A. de
Graan, directeur van de Stichting, in februari 1975»

geen;  
 

23. Object: 0027  
Maartendijkse houtsingels
Informatiedragers -- Boeken           (1981)    [P.Groenendijk en R.J.Huijssen]
Het onderzoek "Maartensdijkse houtsingels" bestaat uit een
inventarisatie van de broedvogels en de flora in de lijnvormige
houtbegroeiingen in de gemeente Maartensdijk.
Het gebied waarin het onderzoek plaatsvond', beslaat het
oostelijk gedeelte van de gemeente en wordt ruwweg omsloten
door de A 27 in het westen, de Vuursche Dreef te Hollandse
Rading in het noorden, de gemeentegrens Maartensdijk-Bilthoven
in het oosten en de Groenekanse weg te Groenekan in
het zuiden. ( zie de bijlage achterin).

 

24. Object: 0028  
Joost Harmansz en zijn nakomelingen/het geslacht van Dijk
Informatiedragers -- Boeken           (2006)    [Diana van Dijk]
Inhoudsopgave
Inleiding 7
1 Joost Harmansz, overleden vóór 22 april 1671 11
2 Hendrik Josten/Joosten, overleden vóór 3 november 1708 17
3 Hermannus/Hermen Hendrikse, gedoopt 30 oktober 1684, overleden na 1729 19
4 Hendrik Harmze Verdijk/van Dijk, gedoopt 4 september 1721, overleden/begraven 21 januari 1799... 21
5 Hermannus Hendrikze van Dijk, gedoopt 24 januari 1769, overleden 8 april 1809 23
6 Antonius van Dijk, gedoopt n augustus 1800, overleden 3 februari 1878 31
7 Hendrikus van Dijk, geboren 12 februari 1827, overleden 17 oktober 1904 35
8 Antonius van Dijk, geboren 24 september 1862, overleden 30 januari 1928 41
*7f
9 Hendrik van Dijk, geboren 8 maart 1892, overleden 11 september 1964 63
10 Anthonie van Dijk, geboren 22 februari 1923, overleden 26 mei 1997 87
11 De nazaten van Antonius van Dijk (1862-1928) 103

9081096915;  
 

25. Object: 0030  
Westbroeks heiligen in polderperspectief
Informatiedragers -- Boeken           (1981)    [M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA]
Markeren kerken en torens in de middeleeuwen het landschap, de heilige aan wie
ze zijn gewijd met de stoet, die hem of haar omstuwt, opent vaak onvermoede vergezichten
naar andere culturen. "Buitennissige" heiligen spelen daarbij doorgaans
de hoofdrol. Het afgebeelde zestal heiligen, omstreeks 1500 in de toren van Westbroeks
kerk — in de schaduw van Utrechts Dom — moet kennelijk de massale veldslag
van de Kerstdagen uit 1481 in herinnering houden. Zij geven intussen ook
inzicht in de ontwikkelingsgang van dit ontginningsgebied sinds de 12e eeuw. Zij
vertolken tenslotte een pogen van de vermoedelijke pioniers van de openlegging,
de Benedictijnen van het naburige Oostbroek, om een beslissend moment uit het
leven van Willibrord en Bonifatius, in deze contreien voorgevallen, te fixeren.
Dit onderzoek licht niet in over de figuur van soms wat schimmige heiligen maar
geeft via hen inzicht in de maatschappelijke verwikkelingen in de regio en daarbuiten.
Zoals uit het naburige De Bilt de satellietweerkaart ons bijna dagelijks een vaag
beeld op het scherm brengt, zo komen hier in het historisch vlak uit de "Heiligenhimmel"
bewegingen van fronten te voorschijn waarvan de lijnen lopen van de
Zwarte Zee over Ierland tot Krakow in Polen.

9025599583;  
 

26. Object: 0031  
De Kraai, korenmolen van Westbroek
Informatiedragers -- Boeken           (2012)    [Karien Scholten]
1 in een mooi landschap als het gezicht op een dorp
een oude molen zich spreiden. Teken van arbeid, teken van
Westbroek aanrijdt ziet zo’n gezicht: molen De Kraai, die al
end is voor dit prachtige dorp.

geen;  
 

27. Object: 0032  
Kees Lam vertelt
Informatiedragers -- Boeken           (2016)    [Kees Lam]
Voorwoord
5
Als je ergens aan begint dan komt van het één weer het
ander. In dit boek komt mijn beleving en ook mijn leven
en mijn gedachten openbaar, het zei zo.
Ik hoop dat de uitgave bijdraagt aan de historische kennis,
hoe het was op het platteland in de voorgaande decennia.
Een leven tussen de stad Utrecht en Hilversum, echt
platteland. Vanuit m'n woning vrij zicht op de Dom
(± 7 km). Wat een bevoorrecht man voel ik me dan.
Veel leesplezier,
Kees Lam
2016
De gedachte dat een generatie opgroeit die geen weet heeft
van hoe het leven van alledag was, voor het digitale tijdperk,
was aanleiding voor mij om het op te schrijven

geen;  
 

28. Object: 0033  
De Bethune, van het verleden naar het heden
Informatiedragers -- Boeken           (2002)    [Commissie Bethune]
Unieke polder
Maarssen, januari 2002
9
De Bethunepolder mag worden gezien als een bijzonder beeldbepalend gebied binnen de gemeentegrenzen van
Maarssen.
Een gebied met een even imposante als interessante historie.Vernoemd naar de Belgische Markies De Bethune,
die medio 1874 toestemming verkreeg de indertijd door vergaande veenontginning ontstane plas tussen de
Maarsseveensevaart en Tienhovens kanaal droog te leggen. Dit om vruchtbare gronden te creëren.
Markies De Bethune had overigens weinig succes met zijn pogingen tot bemaling. Door het ruimschoots aanwezige
kwelwater wilde het beoogde poldergebied niet droog blijven.
Pas toen in de jaren dertig van de vorige eeuw het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam - onderkende
dat kwelwater zeer geschikt is als basis voor drinkwater - bereid was stoombemaling in te zetten, lukte de drooglegging
van de Bethunepolder. De waterhuishouding in het gebied is sindsdien uitstekend gereguleerd; thans
wordt er per jaar zo'n dertig miljoen kubieke meter water uit de polder gepompt.

 

29. Object: 0034  
Groeten uit Westbroek en Achtienhoven
Informatiedragers -- Boeken           (1979)    [Theo Schouten, Masmeijer en Riphagen]
INLEIDING
Een foto is eigenlijk maar een vreemd ding. Feitelijk niet meer dan een stukje bedrukt papier. En
toch is daar niet alles mee gezegd! Wat is er namelijk gebeurd? In een fractie van een seconde is een stukje
levende geschiedenis gegrepen en blijvend vastgelegd voor de toekomst. Het leven is stilgezet. Daarom
roept elke foto herinneringen en herkenning op. Dat is ook de reden, waarom fotoboeken telkens weer
opnieuw een voorwerp van belangstelling vormen. Want op die manier gaat het verleden weer herleven; er
worden oude herinneringen tot nieuw leven gebracht. En elke herinnering draagt een eigen geschiedenis
met zich mee. Ons heden wordt door het verleden gedragen: daar is elke tijdopname een „levend" bewijs

geen;  
 

30. Object: 0035  
Groeten uit Westbroek en Achttienhoven (II)
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Schouten, Marsmeijer en Riphagen]
VOORWOORD
Ik spreek de wens uit dat dit tweede boekje op dezelfde enthousiaste wijze begroet zal worden als het eerste.
Ten aanzien van het verleden kan men verschillende houdingen aannemen. Aan de ene kant is er de
verheerlijking van het verleden en dan spreekt men van die goede, oude tijd. Maar is dat een eerlijke
beoordeling?
Aan de andere kant kan men ook het verleden dood verklaren, alsof dat er nooit geweest is en alleen maar
het heden geldt. Maar ook met die houding bedriegen wij onszelf.
De dagen, jaren, eeuwen zijn de schakels die de tijd aan elkaar rijgen tot één geheel. Elke schakel kent zijn
sterkte en zwakte, zijn bekoorlijkheid en afschuw, zijn hoogte en diepte, zijn bloei en zijn verval, zijn
onrust en zijn luwte. Langs die schakels voert de tijd ons verder over de weg van de geschiedenis

geen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 19 augustus 2022