Objecten Historische Vereniging Maartensdijk
 → 
 →  [Object 0053]
 

Vorige object       Volgende object

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave
   
 

Object : 0053
 
Objectnaam / Titel : Gemeente Maartensdijk, bestemmingsplan buitengebied
Maker / Auteur : Gemeente Maartensdijk
Datering : 1999
Beschrijving : Datum: 13 januari 1999
Onderwerp: Overleg ex art.10 BRO

aan geadresseerde

Geachte heer/mevrouw,
Wij verzoeken u ons, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 mei 1999 uw reactie te geven op het voor-ontwerp. Het voor-ontwerp-plan is vanaf half oktober tot eind november 1998 aan de inwoners van Maartensdijk gepresenteerd en is gelegenheid geboden reacties te geven op het plan. De hoofditems uit de ingekomen
reacties hebben tot enkele aanpassingen van het voor-ontwerp geleid. De detailopmerkingen worden te zijner tijd verwerkt in de Nota van Overleg.
In het kader van het vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening treft u hierbij aan een exemplaar van het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
 
Rubriek : Informatiedragers
Subrubriek : Boeken
ISBN nummer : geen
Eigendom origineel : Historische Vereniging Maartensdijk
Lokatie : De Raadtkamer in het oude gemeentehuis
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 december 2021