Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2010-     

Aantal gevonden objecten : 14   (uit: 66)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0010  
Behoud het goede
Informatiedragers -- Boeken           (2014)    [Gerard de Wit]
BEHOUD HET GOEDE
1 Tess. 5: 20-21.
EEN UITDAGING, EEN ZEGEN
kleineer de profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede
SINT MAARTEN, MAARTENSDIJK 1993 - 2014

 

2. Object: 0013  
Sint Maarten een levende legende
Informatiedragers -- Boeken           (2011)    [Nico Stolk]
In dit driedelige stripboek vertellen drie Utrechtse striptekenaars, met ieder een compleet
eigen stijl, over het leven, legende en erfgoed van Sint Maarten. Ook vliegende en gakkende
ganzen zullen voorbij komen.
Weet u wie er bovenop de Domtoren als windvaan al eeuwenlang zonder hoogtevrees in weer en wind trouw de wacht houdt over de st ad Utrecht? Waarom ieder jaar op elf november kinderen met lampionnen langs de huizen gaan en liedjes zingen? En heeft u zich weleens afgevraagd waar de Utrechtse stadskleuren rood en wit vandaan komen?
'Ik zoek Maarten, de waarlijk gelukzalige man, die niemand beoordeelde of veroordeelde en die
geen kwaad met kwaad vergold?

Wie was deze Martinus van Tours eigenlijk? Striptekenaar Niels Bongers laat Martinus zelf aan het woord om zijn levensverhaal aan u te vertellen. Joshua Peeters laat vervolgens zien welke legendes zich in de loop der tijd rond Martinus hebben gevormd. Heeft hij niet een dood kind
tot leven gewekt en een melaatse genezen? En biedt zijn vingerkootje geen bovenmenselijke bescherming? Ten slotte vertelt Albo Helms in het sluitstuk het verhaal van Sint Maarten in Utrecht; hoe is hij patroonheilige van de stad geworden en op welke plekken hebben zijn leven en legende sporen achtergelaten in het stadsbeeld

978-90-5345-445-9;  
 

3. Object: 0015  
Historie van de Dorpskerk te Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2012)    [G.Mulder]
De wortels van de kerk worden beschreven vanuit de geschiedenis uit de Middeleeuwen, de bouw van het eerste St. Maartenskerkse rond het jaar 630 in Utrecht, de zendingsarbeid van Willibrord en Bonifatius, de tijd van de Noormannen en een belangrijke fase in de Utrechtse kerkgeschiedenis: het ontwerp van een Kerkenkruis.
Rond 1465 werd de Sint Jacobskapel, het oudste gedeelte van de huidige Dorpskerk gebouwd. De bouw van de kerk, zoals we die nu kennen, is waarschijnlijk in 1555 afgerond. In 1580 werd Rooms-katholieke godsdienst door de Staten van Utrecht verboden. De geschiedenis van de Dorpskerk en haar eerste predikanten tijdens de Reformatie, alsook de periode voor en na
de Dordtse Synode (1618/1619) is samengevat in dit boek Uitgebreid aan bod komen het interieur en exterieur van de Dorpskerk, de brand in de pastorie en kerktoren in 1692, wetenswaardigheden over de kerkklokken, de indeling van het kerkgebouw, alsook veel detailinformatie over de kansel, het kerkorgel en tal van andere onderdelen in de kerk.
De predikantenlijst vanaf 1590 tot 2012 en een uitvoerig overzicht van de
beroepen predikanten vanaf 1787 tot 2010 zijn in dit boek opgenomen.

geen;  
 

4. Object: 0019  
Eyckenstein
Informatiedragers -- Boeken           (2010)    [Lex van Boetzelaer en Ronald van Immerseel cs.]
Geschiedenis van Eyckenstein, op de grens van zand en veen
9789053454039;  
 

5. Object: 0023  
Voor elkaar, 50 jaar Sint Maartenskerk Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2016)    [Leo Fijen]
Voor elkaar - 50 JAAR SINT MAARTENSKERK IN MAARTENSDIJK
In deze bundel zijn de verhalen van 50 mensen van en rond de Sint-Maartenskerk
bijeen gebracht. Zij vertellen over hun hoop en geloof en ook over hun tegenslag en
geluk.

geen;  
 

6. Object: 0031  
De Kraai, korenmolen van Westbroek
Informatiedragers -- Boeken           (2012)    [Karien Scholten]
1 in een mooi landschap als het gezicht op een dorp
een oude molen zich spreiden. Teken van arbeid, teken van
Westbroek aanrijdt ziet zo’n gezicht: molen De Kraai, die al
end is voor dit prachtige dorp.

geen;  
 

7. Object: 0032  
Kees Lam vertelt
Informatiedragers -- Boeken           (2016)    [Kees Lam]
Voorwoord
5
Als je ergens aan begint dan komt van het één weer het
ander. In dit boek komt mijn beleving en ook mijn leven
en mijn gedachten openbaar, het zei zo.
Ik hoop dat de uitgave bijdraagt aan de historische kennis,
hoe het was op het platteland in de voorgaande decennia.
Een leven tussen de stad Utrecht en Hilversum, echt
platteland. Vanuit m'n woning vrij zicht op de Dom
(± 7 km). Wat een bevoorrecht man voel ik me dan.
Veel leesplezier,
Kees Lam
2016
De gedachte dat een generatie opgroeit die geen weet heeft
van hoe het leven van alledag was, voor het digitale tijdperk,
was aanleiding voor mij om het op te schrijven

geen;  
 

8. Object: 0040  
Welgelegen, biografie van een Copijn-huis
Informatiedragers -- Boeken           (2011)    [Lia Copijn en Marina Lameris]
9789491229060;  
 

9. Object: 0042  
We will remenber them
Informatiedragers -- Boeken           (2014)    [Ivo de Jong]
Wie van ‘vóór de oorlog’ is herinnert zich mogelijk uit de bezettingstijd de vele condensatiestrepen van vliegtuigen hoog in de lucht. Ook het diepe gebrom van zware vliegtuigmotoren in de avond- en nachtelijke uren zal in het geheugen zijn blijven hangen. Uit de verhalen van je ouders wist je dat het geallieerde oorlogsvliegtuigen waren op weg naar of op de terugtocht vanuit Duitsland. Je kon je er geen goede voorstelling van maken maar het prikkelde de verbeelding wel. Na 1945 kreeg je enig inzicht in wat er zich hoog in de lucht had afgespeeld, maar het bleef toch abstract.
geen;  
 

10. Object: 0048  
Groenekan en de tweede wereldoorlog
Informatiedragers -- Boeken           (2015)    [Frank Klok, Wim Houbink en Wim van Schaik]
On 28 mei 2014 werd in Groenekan een monument onthuld voor de Amerikaanse B-17-
bemanning die zeventig jaar eerder, op 28 mei 1944, in Groenekan een noodlanding
maakte Het betrof hier natuurlijk een gebeurtenis die welbeschouwd puur toevallig op
Groenekans grondgebied plaatsvond. Enkele geïnteresseerden in de lokale geschiedenis
van Groenekan vroegen zich naar aanleiding van deze gebeurtenis af hoe de Tweede
Wereldoorlog in Groenekan zélf verlopen is en hoe die door de lokale bevolking is

978-90-824259-0-1;  
 

11. Object: 0049  
Verhalen van vroeger en nu, uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek
Informatiedragers -- Boeken           (2013)    [Mechteld Alberts, Petra Cremers en Wilma van der Laan]
Idee en samenstelling: Petra Cremers
Eindredactie: Mechteld Alberts, Petra Cremers en Wilma van der Laan
Vormgeving: Nils Buis (Om Tekst en Vorm, De Bilt)
Foto’s: Irene Kuizenga, Fred Oosterhuis en anderen.

Redactie De Bilt: Petra Cremets en Josje Hoppenbrouwers
Redactie Bilthoven: Petra Cremers, Inge Gorris, Bernard Schut en Marieke Verhoef
Redactie Groenekan: Petra Cremers, Sylvia van der Laan, Wilma van der Laan en Irene Westeneng
Redactie HollandscheRading: Petra Cremers, Anneke Iseger, Koos Kolenbrander en
Karien Scholten
Redactie Maartensdijk: Petra Cremers, José Hoppenbrouwer, Koos Kolenbrander, Kees Pijpers en EmkeTeitsma
Redactie Westbroek: Petra Cremers, Anneke Iseger, Kees Pijpers en Karien Scholten

978-90-820220-0-1;  
 

12. Object: 0059  
Cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Bilt
Informatiedragers -- Boeken           (2011)    [Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie. C.A. Visser, W.A.M. Hessing, B.A. Brugman, M. Simons, R. Schrijvers in samenwerking met de gemeente De Bilt]
Cultuurhistorische waardenkaart
Startlijst beschrijving en waardering cultuurhistorische objecten
Cultuurhistorische themakaarten
Selectie, beschrijving en waardering van 50 cultuurhistorische objecten
Gehanteerde waarderingssystematiek

Toelichting op de kaartbijlagen
Kaart 1 Ontginningen, dijken en weteringen
Kaart 2 Dorpen en gehuchten
Kaart 3 (Water)wegen, paden en sporen
Kaart 4 Laagte van Pijnenburg en de Stichtse Lustwarande
Kaart 5 Forten, linies en bunkers

ISSN 1573-9406;  
 

13. Object: 0065  
Regeren is ook achteruitzien
          (2013)    [Gemeente De Bilt]
Het prille begin van de gemeente De Bilt ligt negen eeuwen achter ons.
De zes dorpskernen hebben, hoewel zij afzonderlijk zijn ontwikkeld,
een gemeenschappelijke geschiedenis. Een geschiedenis van ontginning: vervening en ontgronding. Daardoor wordt de onderlinge samenhang belichaamd. Talrijke lezenswaardige boeken en geschriften zijn gewijd aan het verleden van De Bilt of onderdelen daarvan.
Dit boek is anders omdat de auteurs bestuurders zijn of waren. Onder bestuurders worden in dit verband tevens begrepen de gemeentesecretarissen en griffiers. leder van hen heeft ter gelegenheid van de viering van het 900-jarig bestaan van de gemeente in 2013, op eigen wijze een bijdrage geleverd. Daarin beschrijven zij wat ze gedurende hun bestuurlijke periode als bijzonder memorabel hebben ervaren.

978-90-820324-0-6;  
 

14. Object: 0067  
Over Historische Wegen
Informatiedragers -- Boeken           (2018)    [Roland Blijdenstijn en Kees Volkers]
De verhalen van deze iconische wegen in de provincie Utrecht staan nu in dit boek. Met mij ervaren
ongetwijfeld vele anderen deze verhalen als een eye-opener achter de dagelijksheid van onze wegen.
Maar historische infrastructuur gaat over meer dan alleen onze 'dagelijkse' wegen. Nog tot begin
twintigste eeuw waren vaarwegen verreweg de belangrijkste transportroutes. Denk aan de talloze
turfvaarten door onze veengebieden en de trekvaart met hun jaagpaden langs de rivieren.
De aansprekende geschiedenis van deze nu vergeten vaarwegen met hun oude laad- en losplaatsen,
bedrijvigheid, sluisjes, bruggen en logementen is een prachtige inzet om deze te ontsluiten voor
toeristisch gebruik. Dat geldt ook voor enkele opgeheven spoorlijnen met al hun nog overgebleven
stationnetjes en wachtershuizen langs de traces.
Met deze publicatie introduceren wij voor een breder publiek een vijfde speerpunt van ons erfgoedbeleid:
de historische infrastructuur. Omdat wij vinden dat wegen altijd het lokale overstijgen, omdat wegen
gemeenschappen met elkaar verbinden en, niet ten laatste, omdat wij verantwoordelijk zijn voor
300 kilometer provinciale wegen. Het beheer van onze wegen gaat verder dan regulier onderhoud.
Doorstroming en zeker veiligheid blijven essentieel, maar het gaat ook om de ligging van de weg in het
landschap, om de natuur langs de weg en om de overstekende dieren. Wegen zijn bij uitstek verbindingen
van waaruit de mensen de omgeving zien. Het zijn ook lijnen door het landschap die al heel lang bestaan
en die een hoge dynamiek kennen van steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Het is juist deze dynamische
geschiedenis die het verhaal van de weg zo interessant maakt. Om een meer integrate aanpak van
onze provinciale wegen vorm te geven hebben we ons gericht op enkele iconische voorbeelden met
een bijzonder verhaal, zoals de N237 tussen De Bilt en Amersfoort. Door aanwonenden is een stichting
opgezet die met onze steun een streefbeeld heeft gepresenteerd hoe deze bijzondere Wegh der Weegen
weer zijn monumentale allure terug te geven
Monette Pennarts-Pouw
Gedeputeerde cultuur provincie Utrecht

9789079156443;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 31 juli 2022